STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA U RH

Što piše u novom "Nacionalnom programu sporta 2019. - 2016." i kako će utjecati na varaždinski sport?

Objavljeno: 20.06.2019. 12:51

Zadnja izmjena: 20.06.2019. 13:40

Nakon što je Vlada Republike Hrvatske usvojila Nacrt prijedloga nacionalnog programa športa 2019. - 2026. te ga uputila u proceduru Hrvatskog sabora ovaj dokument se s posebnom pozornošću iščitava u sportski zajednicama.

Ovaj dokument s podnaslovom “Prema zdravoj i aktivnoj naciji ponosnoj na športske uspjehe” prvi je strateški akt planiranja u području športa od osamostaljenja RH, a donosi se na razdoblje od osam godina i stoga je posebno važan za izradu lokanih strategija razvoja sporta koje bi trebale biti kompatibilne s njim.

U njemu su uočeni brojni problemi s kojima se hrvatski sport susreće na nacionalnoj ali i lokalnoj razini, te su predloženi ciljevi i mjere za bolji i kvalitetniji razvoj.

Vizija strategije razvoja nacionalno sporta može se sublimirati u jednoj rečenici:

Hrvatska je zemlja športa kao načina života svih njenih građana i zemlja prepoznatljiva po postizanju vrhunskih športskih rezultata.

Misija kao način ostvarenja vizije dobro je izrečen u sljedećem sloganu:

Transparentno i učinkovito upravljanje sustavom športa kako bi svi dionici kontinuirano stvarali preduvjete za razvoj svih pojavnih/organizacijskih oblika športa.

Kako bi se dobila jasnija slika i bolji uvid u opsežan dokument donosimo opće i posebne ciljeve nabrojane Akcijskim planom.

1. Urediti područje financiranja športa

 • Osigurati sredstva za financiranje javnih potreba u športu kroz državni proračun i proračune jedinica lokalne i regionalne razine
 • Urediti sustav kategorizacije športova i kriterije za vrednovanje programa javnih potreba u športu
 • Jasno definirati namjenu sredstava za javne potrebe u športu, način dodjele te kontrolu trošenja
 • Analizirati i povećati porezne olakšice za šport

2. Unaprijediti zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i povećati promocijske vrijednosti športa

 • Poticati zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje
 • Poticati programe univerzalnih športskih škola i osigurati provođenje obuke tjelesnih aktivnosti s visokim utilitetom 
 • Osigurati uvjete za masovno bavljenje športom kroz sustav obrazovanja

3. Unaprijediti skrb o športašima

 • Poticati dual karijeru športaša
 • Osigurati stabilan sustav stipendiranja te skrbi o vrhunskim športašima
 • Poboljšati status manje zastupljenih skupina u sustavu športa
 • Povećati primjenu  znanstvenih metoda u području skrbi o športašima i vrhunskim športskim rezultatima

4. Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturom

 • Uspostaviti mrežu održivih športskih građevina
 • Prilagoditi broj i opremljenost športskih građevina stvarnim potrebama u športu
 • Povećati broj športskih građevina i obnoviti postojeću infrastrukturu

5. Unaprijediti skrb o stručnim kadrovima u športu

 • Prilagoditi zakonodavni okvir vezan uz stručne kadrove
 • Osigurati školovanje i osposobljavanje stručnih kadrova u športu sukladno potrebama športa
 • Uskladiti obrazovne programe sa stvarnim obrazovnim potrebama športa i poticati usavršavanje

6. Unaprijediti sustav upravljanja u športu

 • Jasnije definirati uloge i zadaće pojedinih dionika u sustavu športa
 • Uskladiti i povezati javne registre u športu
 • Jačati administrativne kapacitete dionika u sustavu športa

Nacionalni program sporta, svi se slažu, neophodan je strateški dokument na temelju kojeg će se zatim sustavnim i strateškim promišljanjem planirati i kontinuirano brinuti o razvoju hrvatskog sporta. Isto tako bit će to putokaz svim strategijama razvoja sporta na lokalnoj razniti i u pogledu metodologije i osnovnih usmjerenja kamo treba usmjeravati klubove i sportaše ali i sve one koji daju suport i logistiku sportu u cjelini.

Komentari