Studijski posjet u organizaciji Sveučilišnog računskog centra

Piše: Gordana Foder

Objavljeno: 24.05.2013. 08:56

Zadnja izmjena: 08.12.2015. 08:16

Foto: Gordana Foder

Sveu?ilišni ra?unski centar Sveu?ilišta u Zagrebu (Srce) ve? drugu godinu za redom organizira studijski posjet u okviru Transverzalnog programa u Programu za cjeloživotno u?enje Europske unije.

Centar za e-u?enje Srca je od 20. do 24. svibnja organizirao studijski posjet "Supporting Teachers with Technology Improved Learning" u kategoriji "Key competence - Use of ITC in e-learning" (Klju?ne kompetencije - Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija u e-u?enju) za sudionike iz 14 zemalja iz Europske unije: Velike Britanije, Španjolske, Slovenije, Estonije, Poljske, Gr?ke, Finske, Poljske, Francuske, Irske, Španjolske, Nizozemske, Italije i Belgije.

Sudionici studijskog posjeta u Varaždinu su obišli FOI, te II. i IV. osnovnu školu Varaždin.

U IV. osnovnoj školi pripremljene su im i prezentirane prezentacije s kojima su upoznati s poviješ?u Republike Hrvatske, poviješ?u same škole, te ciljevima i zadatcima nastave informatike i razvitka informati?ke pismenosti u našem školstvu.

Tijekom posjete IV. osnovnoj školi sudionici su razgledali školske prostore i opremu, poglavito informati?ku, te se zainteresirano ?udili "zastarjelim" na?inom vo?enja administracije - imenicima i dnevnicima, dok postoje ra?unala i informati?ka oprema i sve ve?a informati?ka pismenost.

Izuzetno ih se dojmila pretvorba atomskog skloništa u prostore školske knjižnice, kao i vrlo dobro poznavanje engleskog jezika u?enika koji su im bili doma?ini. Cijeli se susret odvijao na engleskom kao službenom jeziku.

Prezentacije i doma?instvo kolegama iz Europe pružili su ravnateljica i u?itelji škole Jasmina Dvorski (ravnateljica), Damir Vrbanec (informatika), Sofija Fruk (engleski jezik) i Gordana Foder (razredna nastava).

Obzirom na veliko oduševljenje i zadovoljstvo u?itelja sudionika studijskog posjeta, velika je vjerojatnost da ?e se suradnja škole s kolegama i dalje nastaviti, poglavito ulaskom Hrvatske u EU.

Komentari