UDVDR Klub Petrijanec

Sutra promocija knjige 'Promicanje istine o Domovinskom ratu' OŠ Petrijanec

Objavljeno: 16.11.2023. 12:51

Zadnja izmjena: 16.11.2023. 12:51

U Osnovnoj školik Petrijanec sutra u 15 sati se održava promocija knjige 'Promicanje istine o Domovinskom ratu 2013.-2023.' povodom 10 godina povijesnog projekta pod istim nazivom.

Ovom brošurom želi se dati pregled desetogodišnjeg rada članova UDVDR Kluba Petrijanec i Sračinec te predsjednika Ogranka Varaždin Krasnodara Kišura na provedbi projekta kojim su učenicima držali predavanja i dali bolju sliku u upoznavanju povijesnih činjenicama koje ne mogu naći u svojim udžbenicima iz Povijesti. 

Prva predavanja su održali jos u školskoj godini 2013/2014. uz pomoć tadašnje ravnatelji OŠ Petrijanec i učiteljice povijesti u prostoru UDVDR Kluba Petrijanec u Novoj Vesi, a nastavila su se i sa sadašnjom ravnateljicom. Prva predavanja održava je ekipa članova UDVDR klubova Petrijanec i Sračinec, kao i UDVDR Ogranka Varaždin. Kako su prolazile godine, tako je i narastao i broj škola u kojima su održavali predavanja na temu promicanje istine o Domovinskom ratu. Predavači su bili članovi Oružanih snaga Republike Hrvatske iz redova policije i vojske. Sami su tijekom ovih deset godina istraživali kako bi njihova predavanja bila zanimljivija i rado slušana te bili na seminarima vezanim uz poboljšanje javnog nastupa i provedbe svojih predavanja.

Komentari