T7 VIS: Duga Resa na nogama zbog spalionice u Pamučnoj

Objavljeno: 18.06.2011. 11:58

Zadnja izmjena: 08.12.2015. 08:10

Foto: kaportal

Dozvola za gospodarenje opasnim otpadom, koju je tvrtka T7 VIS Davora Patafte dobila od Ministarstva zaštite okoliša, digla je stanovnike Duge Rese na noge.

Varaždinska tvrtka T7 VIS, u vlasništvu poduzetnika Davora Patafte koji je trenutno u pritvoru zajedno s ?lanicom Uprave Narcisom Huljev i varaždinskim gradona?elnikom Ivanom ?ehokom zbog sumnje u malverzacije zemljištima u Varaždinu, ima problema i u Dugoj Resi.

Ba?i?: Inspekcija ve? podnijela kaznenu prijavu

Nakon kupnje tvornice Pamu?ne industrije u Dugoj Resi prošle godine, T7 VIS je ove godine dobio i dozvolu za gospodarenje opasnim otpadom od Ministarstva zaštite okoliša, što je diglo na noge stanovnike tog grada.

Predstavnici Gra?anske inicijative za ?ist zrak i rijeku Mrežnicu do?ekali su u petak ministra zaštite okoliša Branka Ba?i?a u Karlovcu, s peticijom koju je potpisalo 3.500 gra?ana Duge Rese. Tvrde da T7 VIS uz spaljivanje, opasne tvari pušta i u rijeku Mrežnicu. O?ekuju ukidanje dozvole, a od Ba?i?a su tražili da hitno reagira.


Ministra Branka Ba?i?a pred zgradom Županije u Karlovcu do?ekali su predstavnici Gra?anske inicijative za ?ist zrak i rijeku Mrežnicu, s peticijom koju je potpisalo oko 3.500 gra?ana Duge Rese (Foto: Radio Mrežnica)

- Izdana je dozvola i inspekcija uredno prati da li se radi sukladno toj dozvoli. Zbog toga smo ve? obustavljali poslove na gospodarenju otpadom. U ovom trenutku provodimo analizu. Sve ono što ste vi meni sada rekli, ako bude to?no, bit ?e tvornica zatvorena - odgovorio im je ministar Ba?i?, a prenosi Radio Mrežnica.

Predstavnicima Gra?anske inicijative rekao je i da je inspekcija u svom postupku ve? utvrdila nepravilnosti, te zbog toga podnijela odre?ene prekršajne prijave, a nedavno i kaznenu prijavu.

Ba?i? je odbacio i pri?e da je njegovo poznanstvo s Davorom Pataftom ikako utjecalo na dobivanje dozvole za T7 VIS u Dugoj Resi.

T7 VIS bez nagrade Grada, tražili i ukidanje dozvole

Nakon gra?anskog protesta, reagirao je i Grad Duga Resa. Grad je tako?er hitno od Ministarstva zaštite okoliša zatražio ukidanje odluke o spaljivanju otpada u Pamu?noj.

Potvrdio je  to u razgovoru za Radio Mrežnicu i dogradona?elnik Duge Rese Mijo Biš?an. Grad ?e uz to angažirati neovisnu tvrtku za mjerenje štetnosti zraka i vode, a gra?ane moli da ne popuštaju u odlu?nosti i daju potporu Gra?anskoj inicijativi koja je sve i zapo?ela.

Tako?er, Grad Duga Resa predložit ?e svojim vije?nicima da ukinu odluku o dodjeli nagrade, odnosno plakete tvrtki T7 VIS, koju je varaždinska tvrtka trebala dobiti za izuzetan doprinos u razvoju gospodarstva, naveo je.

Biš?an kaže da osobno nije znao ?ime se sve T7 Grupa bavi, jer se na licitaciji i prodaji Pamu?ne govorilo samo o nastavku proizvodnje, ali ne i o otpadu.

?a?i?: Isti model kao i u Varaždinu

I bivši varaždinski župan Radimir ?a?i? dao je svoj komentar za Radio Mrežnicu, a naveo je kako su uspostavom "deala" s odre?enim ljudima u državnoj upravi mogu?nosti neograni?ene.

- Ono što sam ja kao varaždinski župan u?inio kad je ta tvrtka kupila VIS i kada sam imao informacije da ta tvrtka u energani spaljuje opasni otpad, zatražio sam inspekcijski uvid i državna inspekcija obavijestila me da tu nema apsolutno ni?ega. Ha. Eto, sad su u zatvoru - rekao je ?a?i? za Radio Mrežnicu.

?a?i? tvrdi kako je slu?aj u Dugoj Resi isti model - kupljena je tvrtka koja je u teško?ama, zaposleni su ljudi koji primaju minimalne pla?e, a koje posao s gospodarenjem opasnog otpada vjerojatno pokriva u jednom danu.

- Sve ?e se to utvrditi u istrazi. Tekstilne industrije služe kao paravan za opasni otpad, to je moje mišljenje - objasnio je ?a?i?.

T7 VIS: U Pamu?noj je 50 godina spaljivan mazut i lož ulje

Za komentar cijelih doga?anja zatražili smo i u varaždinskom T7 VIS-u.

- Ne iznena?uje nas ova hajka na nas, jer ona traje prakti?ki od prvog dana kad smo na javnoj dražbi kupili Pamu?nu industriju. Ve? su tada po?ele pri?e i hajke o spaljivanjima štetnih otpada i parcelizacijama zemljišta - rekao nam je glasnogovornik T7 VIS-a Željko Pavlek.

Navodi da je T7 VIS još 25. velja?e ove godine dobio dozvolu Ministarstva zaštite okoliša za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, te da rade u skladu i sa dozvolom i sa Pravilnikom o na?inima i uvjetima termi?ke obrade otpada.

- Tako?er, angažirali smo i ovlaštene stru?njake koji su sproveli analizu, i rezultati pokazuju da je sve u granicama zakonskih ograni?enja. S druge strane, u sklopu Pamu?ne 50 godina je radila termoelektrana koja je koristila, izme?u ostalog i lož ulje i mazut, a koji kao energenti sadrže neusporedivo više štetnih tvari od korištenog motornog ulja - kaže Pavlek.

Navodi da usprkos svemu T7 VIS i dalje ima jasan cilj vezan uz stvaranje jakog tekstilnog branda, a u prilog tome dodaje da je umjesto ugovorenih 30, zaposleno ve? 175 radnika, a da je gotovo 99 posto poslova namijenjeno izvozu. Najavio je i pokretanje proizvodnje u predioni, za koju je stigla i prva isporuka sirovine ovih dana.

Komentari