Novi obrat dogodio se u pregovorima Grada Varaždina i T7 VIS-a, barem onog dijela koji se tiče obrade otpada. T7 VIS je ponudio gradskoj vlasti zbrinjavanje komunalnog otpada u svom MBO pogonu po neto cijeni od 700 kuna po toni za novonastali otpad i 800 kuna po toni za balirani otpad.

Službena ponuda sa ovim uvjetima poslana je u ponedjeljak gradonačelniku Habušu, a on na nju još nije odgovorio. Iz T7 VIS-a ističu da je riječ o prijedlogu koji je na pragu ponude Grada Varaždina, a posebno izjava i sugestija potpredsjednika Vlade Radimira Čačića.

- Na navedeni način značajno bi se umanjila šteta svim ugovornim stranama koja dnevno iznosi čak i preko 200 tisuća kuna, izbjegli bi se daljnji nepotrebni troškovi baliranja otpada čiji teret financiranja  nažalost još uvijek snose građani Grada Varaždina i to već punih sedam godina, a koji iznose oko 570 kuna po toni otpada, te bi se izbjeglo daljnje dodatno zagađivanje okoliša i ugrožavanje zdravlja ljudi - poručuju iz T7 VIS-a.

T7 VIS predlaže da se za razliku do pune ugovorene cijene za obradu otpada u MBO pogonu angažiraju sudski vještaci koji bi imali za zadatak provjeriti opravdanost ugovorene cijene ili da se pokrene sudski postupak.

Ako gradska vlast prihvati novi prijedlog T7 VIS-a, otpad bi se u MBO pogonu mogao početi obrađivati odmah.

- S obzirom da je T7 VIS-u već uplaćen avans za dio obrade otpada s odlagališta u Brezju, prema novom prijedlogu koji je upućen Gradu postoji mogućnost da se navedeni avans odmah u cijelosti iskoristi na ime obrade otpada u razdoblju od šest mjeseci - stoji u priopćenju T7 VIS-a.

Dodaju također i da je već ugovoreno sufinanciranje obrade baliranog otpada od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini od 40 posto ugovorene cijene.

Očekujemo uskoro i reakciju gradskih vlasti. Pokušali smo kontaktirati gradonačelnika Habuša ali on za sada nije dostupan.

Komentari

17.04.2012. 15:04h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 10:29