GRAD IVANEC

Tko će dobiti javna priznanja Grada Ivanca za 2020. godinu?

Objavljeno: 17.02.2021. 19:30

Zadnja izmjena: 17.02.2021. 19:30

Objavljen je Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Ivanca za 2020. godinu.

Prijedloge za dodjelu javih priznanja Povjerenstvu za dodjelu priznanja mogu uputiti: građani grada Ivanca, gradonačelnik, poduzeća i druge pravne osobe, tijela lokalne samouprave, ustanove i udruge građana.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati građanima grada Ivanca i drugim osobama,  udrugama,  drugim lokalnim zajednicama, ustanovama, poduzećima  i drugim pravnim osobama, vjerskim zajednicama, učenicima i studentima te volonterima za istaknute uspjehe u radu i djelovanju kojima osobito pridonose razvoju i boljitku grada Ivanca ili pojedinih njegovih djelatnosti.

Javna priznanja koja se mogu predlagati temeljem ovog poziva su:

  • Plaketa Grada Ivanca i Zahvalnica Grada Ivanca (za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša i ekologije te drugih javnih djelatnosti kao i poticanje aktivnosti koje su navedenome usmjerene),
  • Mala plaketa Grada Ivanca (posebno priznanje koje se dodjeljuje učenicima i studentima kao i svim mladima do 29 godina koji svojim posebnim postignućima promiču grad Ivanec),
  • Nagrada „Volonter godine“ (nagrada za nesebičan i dobrovoljan prilog u volonterskom radu dodjeljuje se istaknutim volonterima u svim područjima djelovanja).

Pismeni prijedlozi s obrazloženjem dostavljaju se Povjerenstvu za dodjelu priznanja  najkasnije do 1. ožujka 2021. godine, na adresu: Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 404-876 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu.

 

Komentari