U sklopu provedbe projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, Grad Varaždinske Toplice organizirao je za učenike četvrtog razreda ekološku radionicu razvrstavanja otpada.

Osim što su naučili što je reciklažno dvorište i koje su vrste otpada, praktično su isprobali što sve i kako mogu ostaviti u reciklažnom dvorištu. Surađujući i postavljajući pitanja predavačima, učenici su pokazali da ih tema itekako zanima. Također, osvijestili su kako pravilnim gospodarenjem otpadom štititi okoliš, a samim time i sebe.

Stečena znanja o reciklažnom dvorištu učenici će moći produbiti čitajući edukativnu brošuru koju su dobili na kraju predavanja.

Komentari

15.01.2020. 18:11h Zadnja izmjena: 15.01.2020. 18:13