Treća dob u potrazi za poslom: Ugovorom o djelu mirovina se ne obustavlja

Objavljeno: 01.12.2013. 14:24

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 08:30

Foto: Andrej Svoger

Zbog sve većeg siromaštva, rezanja plaća, a istovremenog povećanja troškova stanovanja, prehrane, prijevoza, mnogi naši sugrađani prisiljeni su obavljati i nekoliko poslova kako bi zaradili koju dodatnu kunu i lakše preživjeli tekući mjesec.

Među onima kojima je najteže, zasigurno su i umirovljenici čije mirovine jedva pokrivaju osnovne troškove struje, vode i plina, a od nečega treba i živjeti. Mnogi od njih odlučuju se za dodatne poslove kako bi poboljšali svoju financijsku računicu. Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukoliko korisnik mirovine stupi u radni odnos, obustavit će mu se isplata mirovine tijekom trajanja novog posla te će se ponovno uspostaviti s danom prestanka tog radnog odnosa. Međutim, postoji nekoliko slučajeva gdje je moguće raditi bez gubitka prava na isplatu mirovine.

Korisnici mirovine imaju mogućnost obavljanja određenih poslova bez stupanja u radni odnos po osnovi ugovora o djelu. U slučaju rada po ugovoru o djelu korisnik mirovine ne gubi pravo na isplatu svoje mirovine. Predmet ugovora o djelu mogu biti određeni poslovi koji nemaju karakter stalnosti već jednokratnosti.

Takvi poslovi obično se sastoje u izvršenju nekog fizičkog ili intelektualnog rada određene količine i kakvoće do određenog roka i uz određenu naknadu. Iznimka su korisnici invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad koji kada su zaposleni ili imaju svojstvo osiguranika po drugoj osnovi, ne gube pravo na isplatu mirovine. Ovim korisnicima mirovine u staž osiguranja računa se i razdoblje u kojem su isplaćeni primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, ako je na njih uplaćen doprinos – objašnjavaju iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju uvedena je nova kategorija osiguranika, to je sezonski radnik u poljoprivredi. Sezonski radnik u poljoprivredi može biti nezaposlena osoba, korisnik mirovine ili tražitelj zaposlenja.

Oni temeljem ugovora o sezonskom radu obavljaju privremene, odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, što traje najduže do devedeset dana tijekom jedne kalendarske godine. To znači da sezonski radnik u poljoprivredi također ne gubi pravo na isplatu mirovine – rekli su u HZMO-u.

Isplata mirovina ne obustavlja se ni korisnicima koji su prema Zakonu o doprinosima upisani u registar poreznih obveznika po osnovi obavljanja domaće radinosti i sporednog zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, i ostale samostalne djelatnosti. Njima se ne obustavlja isplata mirovine jer te osobe ne stječu svojstvo osiguranika.

Odvjetnicima i liječnicima mirovina miruje
Iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ističu kako se to odnosi samo na samostalne djelatnosti upisane u registar poreznih obveznika pri Poreznoj upravi, ali ne i na umirovljenike koji obavljaju djelatnost obrta, trgovca pojedinca i djelatnost slobodnog zanimanja. - Recimo odvjetnik, liječnik i oni koji su, da bi obavljali tu djelatnost, odnosno zanimanje, upisani u odgovarajući registar, kao što su obrtni registar ili sudski registar, nadalje potpadaju pod obvezno mirovinsko osiguranje. To znači da stječu svojstvo osiguranika te se za vrijeme obavljanja tih poslova isplata njihove mirovine obustavlja i miruje sve dok se njihova djelatnost ne završi – objasnili su iz HZMO-a.

Tekst je prenesen iz Tjednika eVaraždin broj 69, koji je izašao 22. studenog.

Komentari