gdck varaždin

Treća podjela humanitarnih paketa siromašnima

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 06.07.2017. 11:28

Zadnja izmjena: 06.07.2017. 11:29

U tijeku je treća podjela hrane i higijene koju vrši Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin u sklopu projekta ''Humanitarni paket za središnju Hrvatsku''.Projektom su obuhvaćeni socijalno ugroženi stanovnici grada Varaždina te okolnih općina.

Tijekom provedbe projekta, najugroženijim se građanima u tri podjele paketa prehrambenih namirnica te jednom podjelom paketa higijenskih potrepština pomoglo u osiguravanju osnovnih živežnih namirnica.

U prvoj podjeli koja je provedena u ožujku i travnju ukupno je podijeljeno 1.783 paketa, a tijekom svibnja zaprimljena je druga dostava humanitarnih paketa za 1.823 korisnika. Ukupna vrijednost paketa u sve tri podjele iznosi preko 600.000 kuna, a podijeljeni su u tri kategorije – za djecu do 4 godine , djecu do 14 godina te paketi za odrasle osobe.

GDCK Varaždin zahvaljuje na velikoj pomoći u distribuciji paketa hrane općinama Beretinec, Cestica, Jalžabet, Gornji Kneginec, Petrijanec, Sveti Ilija, Sračinec, Trnovec, Vidovec i Vinica, te se također zahvaljuju općini Sračinec koja je omogućila i osigurala prostor za skladištenje ovih humanitarnih paketa.

 

Komentari