javite se

Općina Trnovec B. mještanima će sufinancirati odvoz otpada - evo svih detalja

Objavljeno: 14.11.2019. 12:22

Zadnja izmjena: 14.11.2019. 12:24

Trgovačko društvo Čistoća d.o.o. Varaždin pismeno je obavjestilo o mogućnosti propisivanja kriterija za preuzimanje obveze plaćanja cijene javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog otpada za domaćinstva koja imaju dijete starosti do 24 mjeseca ili čiji članovi domaćinstva su osobe s inkontinencijom i imaju prebivalište na području Općine, a putem zasebnih spremnika s ljubičastim poklopcem.

S obzirom na upućeni prijedlog da se pokrene postupak izmjene članka Odluke o kriterijima za preuzimanje obveze korisnika plaćanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Trnovec Bartolovečki, a kojim bi se propisalo financiranje u cijelosti javne usluge koja se odnosi na prikupljanje, prijevoz i obradu miješanog komunalnog otpada iz kućanstva u kojem živi korisnik samac odnosno živi sam i jedini je s prijavljenim prebivalištem na adresi kućanstva trebali bi raspolagati s podacima o broju takvih kućanstava na području Općine.

U svrhu utvrđivanja stvarne potrebe korištenja javne usluge i mogućnosti proračunskog planiranja za navedene namjene, a na osnovi točke II. Zaključka Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki Klasa: 363-01/19-01/39 Urbroj:2186-09-01-19-26 od 24. listopada 2019. godine pozivamo građane da Jedinstvenom upravnom odjelu prijave:

a) potrebu korištenja javne usluge Čistoće d.o.o. Varaždin koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za domaćinstva koja imaju dijete starosti do 24 mjeseca ili čiji članovi domaćinstva su osobe s inkontinencijom i imaju prebivalište na području Općine ili

b) potrebu korištenja javne usluge Čistoće d.o.o. Varaždin koja se odnosi na prikupljanje, prijevoz i obradu miješanog komunalnog otpada iz domaćinstva u kojem živi korisnik samac odnosno živi sam i jedini je s prijavljenim prebivalištem na adresi domaćinstva.

Prijave se podnose na obrascu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, ili se na obrascu objavljenom na internetskoj stranici Općine proslijede na E-mail adresu: opć[email protected]

Građani se mogu dodatno informirati u Jedinstvenom upravnom odjelu u sjedištu Općine Trnovec Bartolovečki u Trnovcu, Bartolovečka ulica 76 svakog radnog dana od 9,00 – 14,00 sati na telefon: 042/ 683-060 ili 207-504.

Prijavnice možete pronaći ovdje.

Komentari