MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

U Donjoj Dubravi otvorena šumska poučna staza 'Vrata Pažuta'

Objavljeno: 10.07.2022. 18:08

Zadnja izmjena: 30.08.2022. 11:59

U okviru obilježavanja Dana općine, u Donjoj Dubravi je otvorena šumska poučna staza „Vrata Pažuta“ kao jedan od ulaza u zaštićenu poplavnu šumu i Poseban ornitološki rezervat „Veliki Pažut“ smješten na ušću rijeka Mure i Drave.

Duljine 1 750 metara, staza je namijenjena pješacima i biciklistima, a projekt je 2018. godine osmislila Zaštitarsko-ekološka udruga “Senjar“ s ciljem uređenja šumske poučne staze koja će omogućiti odmor i rekreaciju u prirodi uz edukaciju o zaštiti prirodnih ljepota autohtonog riječnog i šumskog krajolika.

Poučna staza, smještena na jugoistočnom djelu općine Donja Dubrava, započinje ispod Dubravskog mosta s prvom nadstrešnicom i ulaznim panoom na kojem se mogu iščitati svi tehnički detalji, lokacija, orijentacija staze te osnovne informacije. Slijedi ulaz u šumu koji prati lijevu obalu Drave nizvodno prema Otoku ljubavi. Tu su i prve dvije od ukupno pet poučnih tabli koje redom obrađuju važnost i funkciju prostora Veliki Pažut, kao i floru i faunu te šumsku pedagogiju i povijesne obrte na Dravi. Kod svake od 4 nadstrešnice na stazi postavljeni su stol s dvije klupe, koš za smeće i po 2 hotela za kukce.

Prilikom otvorenja staze, župan Međimurske županije Matija Posavec rekao je kako je staza idealna za školu u prirodi, te da će se uputiti preporuka školama da staza postane djelom školskih programa- škole u prirodi, ali i kao baza za edukacijske izlete. 

- Ovaj projekt ima funkciju edukacije i zaštite prirode te kao takav predstavlja dobar i dugo očekivani temelj za razvoj kontinentalnog, edukacijskog i rekreacijskog turizma u Donjoj Dubravi - rekao je Posavec.

Komentari