U Gornjem Knegincu održana zajednička sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta

Objavljeno: 18.03.2015. 21:33

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Foto: Općina Gornji Kneginec

U prostorijama Općine Gornji Kneginec održana je zajednička prezentacija programa i projekata iz domene rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta Općine Gornji Kneginec i Općine Jalžabet.

Navedenu prezentaciju održali su djelatnici PU Varaždinske i PP Varaždin, a na njoj su članovi navedenih vijeća bili upoznati s općim stanjem sigurnosti u svojim općinama.

Na sjednici su djelatnici PU Varaždinske predstavili projekte iz svoje domene rada. Darko Dragičević predstavio je projekte o registraciji bicikla putem web aplikacije, certificiranju kafića vezano uz zabranu točenja alkohola maloljetnim osobama, video nadzor javnih površina, osvjetljavanje obilježenih pješačkih prijelaza noću, osnivanje zaklade Sveti Mihael i programe zaštite sudionika u prometu reflektirajućim prslucima, posebno najugroženijih kategorija pješaka i biciklista.

Danijel Posavec podnio je izvješće o prometnim nezgodama na području općina Gornji Kneginec i Jalžabet i spomenuo da je na području Varaždinske županije bilo 1083 prometnih nezgoda u 2014. godini uz napomenu da je tendencija istih u padu.

Posebno je spomenuta potreba za aktivnostima komunalno-prometnih redara na nerazvrstanim cestama, koje su u ingerenciji općina.

Predloženo je da općine u sklopu Vijeća za prevencija kriminaliteta oforme pododbore za promet koji bi u suradnji sa PU Varaždinskom rješavali prometnu problematiku. Ravnateljima osnovnih škola preporuča se osnivanje jedinica prometne mladeži, koji bi uz edukaciju ovlaštenih osoba regulirali promet na pješačkim prijelazima u zoni osnovnih škola.

Također je spomenuto da prilikom održavanja kulturnih manifestacija postoji mogućnost zatvaranja cesta, uz prethodno predočenje prometnog elaborata barem mjesec dana prije održavanja manifestacije.Mario Medenjak predstavio je projekte Nasilje putem interneta, Živim život van nasilja i Zdrav za pet (alkohol, droga, kocka).

Predložena je edukacija roditelja u borbi protiv droge, alkohola i kocke, te da se odradi ciljano predavanje o teškim krađama, provalama i prijevarama. Trenutno se vodi projekt „Manje oružja, manje tragedija" u kojem se apelira na građane da bez sankcija dobrovoljno predaju oružja i streljiva koje imaju u ilegalnom posjedu, upozoriti građane da prilikom paljenja korova budu na oprezu i preventivno osiguraju požarište.

Komentari