Započeli su radovi predviđeni programom uređenja groblja na području grada Ivanca u 2018. godini, a obuhvatit će 1,1 milijuna kuna vrijedne građevinske i hortikulturne zahvate na gradskom groblju Ivanec, te na mjesnim grobljima u Radovanu, Margečanu i Prigorcu.

Radove provodi Grad Ivanec u suradnji s komunalnom tvrtkom Ivkom d.d. Ivanec. Dosad su na svim grobljima izgrađeni betonski podesti za smještaj kontejnera, a na njih će se postaviti i ograde koje se trenutačno izrađuju u radionici.

Započeli su i pripremni radovi na asfaltiranju staza (sada u Radovanu, a nakon toga u Margečanu), a slijede i radovi na sadnji zelenila. U tijeku su i pripreme za najveći zahvat, gradnju nadstrešnice kod grobne kuće na ivanečkom groblju.

Temeljem provedene javne nabave izvođenje radova povjereno je MIPCRO-u Ivanec.
Programom za 2018. ujedno je započela realizacija srednjoročnog plana uređenja gradskih groblja na cijelom području grada Ivanca za razdoblje 2018. – 2022. godine koji je „težak“ 3 milijuna kuna.

Ključne riječi: groblje, grobovi, ivanec, Ivanec, radovi,

Komentari

18.09.2018. 13:12h Zadnja izmjena: 18.09.2018. 13:17