Gradsko vijeće Ivanca na 17. je sjednici održanoj u utorak, 13. studenog, jednoglasno donijelo nove prostorno – planske dokumente i to izmijenjeni i dopunjeni Prostorni plan uređenja grada Ivanca, Urbanistički plan uređenja Ivanca i Detaljni plan uređenja zone užeg centra Ivanca. 

Sjednici su nazočili Aron Varga i Patrik Filaković, predstavnici zagrebačke tvrtke Arheo d.o.o. kojoj je Grad Ivanec temeljem provedenog postupka javne nabave povjerio izradu prostorno-planskih dokumenata, pri čemu je Filaković kratko obrazložio najvažnije promjene. 

Također, Gradsko vijeće dalo je suglasnost za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcije društvenog doma u Jerovcu Gornjem. 

Suglasnost predstavničkog tijela dio je obvezatne natječajne dokumentacije koja je Gradu potrebna kako bi ovaj projekt mogao prijaviti na natječaj raspisan u sklopu Operacije 7.4. te za njega povući EU sredstva. Ukupna vrijednost projekta je 294.000 kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznosi 289.000 kuna, a predviđeno je da se provede u razdoblju od svibnja do rujna 2019. godine.

Nadalje, vijećnici su usvojili i izvješća o poslovanju gradskih ustanova u prvih pola godine, isto tako i izvješće o radu gradonačelnika te Odluku u polugodišnjem izvršenju gradskog proračuna u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine. Podaci pokazuju da je u tom razdoblju ostvareno 20,15 milijuna kuna prihoda (u isto vrijeme prošle godine: 12,5 milijuna) i 13,7 milijuna kuna rashoda pa je proračun poslovao s viškom od 6,33 milijuna kuna.

Takav snažan rast proračunskih prihoda ostvaren je temeljem porezne reforme i fiskalnog izravnanja koje je rezultiralo s dodatnih 5,5 milijuna kuna prihoda, ali i temeljem povećanja zaposlenosti i povećanja plaća. 

Vidljivo je to iz financijskih podataka koji pokazuju da je, u odnosu na isto razdoblje lani, ostvareno gotovo 2 milijuna kuna više od poreza i prireza.

U daljnjem tijeku sjednice donesena je i dopunjena Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica, kojom su popisu dosadašnjih lokacija koje je Grad odobrio za poslovanje pokretnih trgovina dodane još dvije, u Ivanečkoj Željeznici i u Lančiću. 

Jednoglasno je i donesena Odluka kojom su određene pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Ivanca.

Komentari

14.11.2018. 12:49h Zadnja izmjena: 14.11.2018. 12:51