do druge polovice rujna

U Ivancu radovi na gradnji 17 pergola za smještaj kontejnera i „zelenih otoka“

Objavljeno: 17.08.2016. 16:10

U Ivancu su u tijeku radovi na grdnji pergola pod koje će se smjestiti kontejneri za komunalni otpad te „zeleni otoci“, odnosno, spremnici za odvojeno prikupljanje reciklažnog otpada - plastike, stakla i papira. Pergola je okvir od stupova i greda, kao nosivi element za biljke penjačice.

Biti će podignute na ukupno 17 lokacija na javnim površinama u užem gradskom centru, a radove izvodi  komunalno poduzeće Ivkom. Trenutno se na više lokacija obavljaju zemljani radovi i radovi na gradnji temelja.

Njihova ukupna vrijednost je 369.000 kuna, a završetak svih radova očekuje se u drugoj polovici rujna.

Nakon što se pergole podignu, pod njih će se skloniti spremnici za otpad, a oko pergola će se zasaditi brzorastuće biljke penjačice (klematis, kozja krv, jasmin, tekoma) koje će biti estetski ukras i ujedno, prirodna zelena zaštita koja će sprečavati pogled na kontejnere.

 

Komentari