Općina Sveti Đurđ

U javnom savjetovanju odluka o zastavi i grbu općine

Objavljeno: 27.09.2023. 07:54

Zadnja izmjena: 27.09.2023. 07:54

Općina Sveti Đurđ uputila je u javno savjetovanje prijedlog odluke o grbu i zastavi Općine, a zainteresirani svoje prijedloge, primjedbe i komentare mogu dostaviti najkasnije do 27. listopada na e-mail Općine.

Iz Općine ih pozivaju da svojim prijedlozima i sugestijama pridonesu donošenju što kvalitetnije odluke o grbu i zastavi Općine Sveti Đurđ, budući da grb čija se je višegodišnja neslužbena uporaba ustalila kao predodžba o službeno priznatom grbu ne odgovara pravilima heraldike.  

U prijedlogu odluke o grbu i zastavi navodi se da grb Općine Sveti Đurđ ima oblik četvrtastog štita, gdje se na srebrno-bijelom polju ulijevo nalazi crveni Sv. Juraj koji desnicom zamahuje mačem i na propetom konju gazi i ubija zmaja. Zastava Općine Sveti Đurđ je jednobojna, plave boje, omjera dužine i širine 2 : 1, sa grbom Općine u sredini na sjecištu dijagonala. Grb je obrubljen zlatno-žutim rubom. Omjer visine grba je 2/3 širine zastave.

Komentari