U Lepoglavi osnovana udruga Otvorena zabavna škola nogometa

Piše: eVaraždin.hr

Objavljeno: 27.02.2014. 17:15

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 08:27

Projekt Otvorene zabavne škole nogometa pokrenula je danska nevladina udruga CCPA – OFFS (Open Fun Football Schools) s idejom da se djeca u dobi od 8 do 12 godina kroz zabavni koncept treninga upoznaju s nogometnom igrom.

Nakon toga projekt se u 16 godina proširio na 17 zemalja s podru?ja bivše države, Kavkaza, srednje i isto?ne Europe te Bliskog istoka i Azije. Rije? je o zemljama koje su u bližoj povijesti bile sudionici ratnih sukoba ili su prošle kroz zna?ajne društvene promjene, pa je koncept zabavne škole nogometa iskorišten kao alat za promicanje demokratskih procesa, mira, razumijevanja, stabilnosti i socijalne kohezije.  

Projekt se u Hrvatskoj provodi od 2003. godine i od tada je obuhvatio veliki broj djece iz brojnih hrvatskih sredina koje su prepoznale njegovu vrijednost. U Hrvatskoj je projekt, na zahtjev pokreta?a, prerastao u samoodrživ projekt.

Znaju?i sve njegove vrijednosti i koristi za djecu, ljudi koji projekt provode na podru?ju Hrvatske odlu?ili su, ne prekidaju?i pri tom veze s udrugom CCPA-OFFS, osnovati udrugu Otvorena zabavna škola nogometa, koja ?e u budu?nosti biti nositelj projekta na podru?ju Hrvatske i kao takva lakše osiguravati financijsku potporu važnu za njegovu održivost.

Udrugu su osnovali u Lepoglavi, koja je u deset godina, koliko je uklju?ena u projekt, uz ponu?enu infrastrukturu, pokazala velik potencijal i angažiranost. Ujedno, vjeruje se kako ?e upravo Lepoglava svojim znanjem i iskustvom pomo?i konceptu samoodrživosti projekta.

- Udrugu smo osnovali kako bi mogli nastaviti s projektom bez donacija iz Danske. Novoosnovana Udruga imat ?e mogu?nost prijavljivati projekte na fondove Europske unije te lakše tražiti potporu od doma?ih institucija, organizacija i klubova – rekao je izabrani predsjednik Udruge Velimir Suban.

Uz izbor Velimira Subana za predsjednika, za dopredsjednika Udruge izbran je Stjepan Ficko, ina?e predsjednik Zajednice sportskih udruga grada Lepoglave. Njih dvojica ?e, zajedno s iskusnim trenerom Dragutinom Marijanovi?em, ?initi Upravni odbor, dok ?e tajni?ke poslove obavljati Damir Kužir, tajnik Zajednice sportskih udruga grada Lepoglave. Podršku radu novosnovane Udruge dali su i ?elni ljudi grada Lepoglave.

- Projekt Otvorene zabavne škole nogometa nadovezao se na viziju grada Lepoglave koji svoj razvoj poti?e ulaganjem u ljude, prvenstveno u mlade ljude, a u tome je sport vrlo važan ?imbenik – rekao je gradona?elnik grada Lepoglave Marijan Škvari?, podsjetivši da Grad Lepoglava od samog dolaska projekta u Lepoglavu financijski podupire njegovu provedbu.

- Lepoglava je plodno tlo za realizaciju dobrih projekata – zaklju?io je zamjenik gradona?elnika Hrvoje Kova? s ?ijom su se konstatacijom kao i najavljenim prvim zadacima koje Udruga treba odraditi, a u koje spadaju nabavka opreme, organizacija seminara, opremanje ureda, organizacija Dana uli?nog nogometa te Bon-Bon kupa, složili svi nazo?ni.

Komentari