Zamjenom starih lampi javne rasvjete u ulici Hrvatskih pavlina u centru Lepoglave energetski u?inkovitijima, završila je druga faza postavljanja energetski u?inkovitije i ekološke javne rasvjete na podru?ju grada Lepoglave.

U zamjenu starih dotrajalih lampi energetski u?inkovitijima Grad Lepoglava je, uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost, krenuo prošle godine, kada je u 17 gradskih ulica postavljeno gotovo 300 novih energetskih u?inkovitih lampi. Vrijednost tog projekta bila je oko 500 tisu?a kuna, od kojih je Fond osigurao 60 posto potrebnih sredstava, a Grad Lepoglava preostalih 40.

Druga faza postavljanja energetski u?inkovitije i ekološke javne rasvjete na gradskom podru?ju završila je ovih dana. Zahvaljuju?i njoj, u gradu Lepoglavi zasjalo je oko 800 novih energetski u?inkovitih lampi javne rasvjete. Vrijednost tog projekta je oko 1,2 milijuna kuna, od kojih je, kao i u prvoj fazi, 60 posto sredstava osigurao Fond, a preostala sredstva Grad Lepoglava.

- Ve? lani krenuli smo s projektom zamjene starih dotrajalih lampi javne rasvjete novim, energetskih u?inkovitijima. I ovoga smo puta sredstva za realizaciju projekata nastojali osigurati iz drugih izvora, kako bismo što manje opteretili gradski prora?un i gra?ane. U ovom slu?aju, ali i kroz neke druge projekte vezane za zaštitu okoliša i pove?anje energetske u?inkovitosti, primjerice za nabavku elektri?nih bicikala i kanti za komunalni otpad, ve?inu sredstava osigurali smo kroz natje?aje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost. Ovim ?emo projektom ostvariti i dodatne uštede i smanjenjem potrošnje elektri?ne energije. Važno je i to da ?emo smanjiti negativan utjecaj koji javna rasvjeta ima na okoliš – istaknuo je lepoglavski gradona?elnik Marijan Škvari? obilaze?i, u pratnji svog zamjenika Hrvoja Kova?a i predsjednice Mjesnog odbora Lepoglava Marije Ribi?, radove zamjenu starih lampi javne rasvjete novima u ulici Hrvatskih pavlina u Lepoglavi.

Osim na podru?ju naselja Lepoglava, u drugoj fazi postavljanja novih energetski u?inkovitih rasvjetnih tijela obuhva?ena su i naselja - ?ret, Lepoglavska Ves, Budim, Muri?evec, O?ura, Sestranec, Lepoglavska Purga, Vulišinec i Žarovnica.

- U planu je nastavak realizacije projekta postavljanja energetski u?inkovitije i ekološke javne rasvjete. Na pojedinim gradskim podru?jima, kao primjerice na Višnjici, moramo stvoriti uvjete za njegovu realizaciju. Potrebna je izgradnja trafostanica kako bi se dobila potrebna elektri?na snaga za napajanje javne rasvjete. U planu je Elektre da na Višnjici izgradi dvije trafostanice, koje ?e Gradu omogu?iti širenje projekta i na tom podru?ju. U me?uvremenu smo u Zlogonju, na djelu uz državnu cestu, tako?er zahvaljuju?i potpori Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost, postavili nove elektri?ne stupove i na njima energetski u?inkovite lampe javne rasvjete – dodao je gradona?elnik Škvari?.

Postavljanjem novih rasvjetnih tijela, javna se rasvjeta više ne?e gasiti tijekom no?i, ali ?e u vremenu od pono?i pa do pet sati ujutro svijetliti manjom snagom, prigušena za 30 posto.

Komentari

25.08.2015. 07:55h Zadnja izmjena: 14.01.2016. 14:30

Foto: Grad Lepoglava