općina ljubešćica

U Ljubešćici potpisan ugovor za izgradnju pristupne ceste u zoni centralnih sadržaja

Objavljeno: 19.01.2024. 17:48

Zadnja izmjena: 19.01.2024. 17:48

Općinski načelnik Općine Ljubešćica, Nenad Horvatić je potpisao s direktorom tvrtke LABOS Zvonimirom Bajsićem Ugovor o izradi glavnog projekta pristupne ceste zoni centralnih sadržaja, odnosno izradu glavnog projekta za izgradnju parkirališnih, prometnih i manipulativnih površina zone centralnih sadržaja u Ljubešćici.

Vrijednost izrade projektno-tehničke dokumentacije iznosi 32.5 tisuća eura. Prethodno je izrađen Idejni projekt za ishođenje Lokacijske dozvole – Zona centralnih sadržaja i ishođena lokacijska dozvola. Projekt uključuje izgradnju parkirališta za osobna vozila, prometnih i manipulativnih površina sa prometnom opremom i signalizacijom, rješenjem sustava oborinske i sanitarne odvodnje kao i rješenje sustava vodoopskrbe koji je potrebno priključiti na postojeći ulični cjevovod, navode iz Općine Ljubešćica.

Osim instalacija vodoopskrbe i odvodnje projektirati će se i vanjska rasvjeta. Također potrebno je priključenje pristupne prometnice na postojeću javno-prometnu površinu, lokalnu cestu oznake LC 25146. Ishođenjem građevinske dozvole plan je prijaviti projekt na mjeru 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima objavljen od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Vrijednost izgradnje pristupne ceste iznosi 562 tisuća eura.

Komentari