novih 956 LED svjetiljki

U Ludbregu započela zamjena štetne rasvjete sa štedljivim LED svjetiljkama

Objavljeno: 13.11.2016. 18:40

Foto: Grad Ludbreg

Na području Grada Ludbrega u tijeku je zamjena neučinkovite i štetne rasvjete s onim štedljivim i ekološkim LED svjetiljkama, te će se tako umjesto postojećih 757, ugraditi novih, 956. 

Ukupna instalirana snaga javne rasvjete na području Grada Ludbrega će se tako smanjiti sa 197,27 na 74 kW, dakle za 62%. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu će se smanjiti s 524.646,25 kwh na 196.789,59 kwh, što je također smanjenje za 62%, a emisija štetnih plinova, poglavito CO2 će se smanjiti sa 197,27 na 74 tone godišnje.

Ovaj projekt obuhvaća naselja Ludbreg, Selnik, Sigetec i Kučan, a zamjena rasvjete se obavlja uz sufinanciranje Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti od 40% ili oko milijun i 150 tisuća kuna.

Osim navedenih ušteda ugradnjom LED svjetiljaka eliminirat će se i svjetlosno zagađenje, smanjit će se emisija CO2 i štetni utjecaji po okoliš, postići puno bolja i ravnomjerna osvijetljenost ulica i staza te će značajno povećati sigurnost svih sudionika u prometu, ali i sigurnost općenito.

Naime, zahvaljujući sustavu upravljanja, rasvjeta se neće morati gasiti nakon ponoći kao što je to do sad bio slučaj, nego tek regulirati.

Komentari