U Gradu Ludbregu su započeli radovi na konstrukciji staza za uređenje šetnice uz rijeku Bednju, a radi se o još jednoj aktivnosti koja se provodi u okviru projekta “Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega”.

Vrijednost projekta je oko 675 tisuća kuna, što obuhvaća pripremne i zemljane radove na stazi u dužini od oko 1300 metara te nabavu moderne komunalne opreme koja će imati informativnu i edukativnu funkciju. - Dovršetkom ove aktivnosti, šetnica uz rijeku Bednju dat će dodanu vrijednost i novi turistički i rekreativni sadržaj centru Ludbrega, za sve građane i posjetitelje - poručuju iz Grada.

Planirani rok dovršetka radova je travanj 2020.godine.

 

Komentari

12.12.2019. 11:16h Zadnja izmjena: 12.12.2019. 11:24