VRIJEDAN PROJEKT

U Ludbregu završen projekt unapređenja turizma vrijedan 18 milijuna kuna

Objavljeno: 02.08.2021. 12:39

Zadnja izmjena: 02.08.2021. 12:39

Grad Ludbreg uspješno je priveo kraju projekt "Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega" sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt Arheološkog parka bio je jedan o najvećih projekata sufinanciran iz sredstava Europske unije u prošloj financijskoj perspektivi 2014. – 2020. godine, čija je vrijednost bila 18 milijuna kuna, dok su bespovratna sredstva iznosila 14,3 milijuna kuna. Na Crkvi Sv. Trojstva obnovljena je fasada i cinktor koji su uređeni prema istraživanjima i prezentaciji Hrvatskog restauratorskog zavoda i uz nadzor Konzervatorskog odjela u Varaždinu, a na taj je način Crkvi vraćen izvorni barokni izgled, u sklopu projekta uređena je i šetnica uz rijeku Bednju. 

Gradonačelnik Grada Ludbrega Dubravko Bilić izjavio je kako su se u tih 46 mjeseci provodile razne aktivnosti koje su doprinijele ostvarenju ciljeva, rezultata i pokazatelja projekta. - Ostvareni rezultati projekta su obnovljena i revitalizirana dva kulturna dobra – arheološki park "IOVIA" Ludbreg i Crkva Svetog Trojstva, četiri objekta stavljena su u turističku funkciju – Hotel Crnković, šetnica, Zanatski trg i Arheološki park, razvijeni su novi interaktivni sadržaji u arheološkom parku, uvedena su dva sustava za praćenje broja posjetitelja i zaposleno je šestero ljudi u turističkom sektoru hrana i piće . Vrijedi istaknuti i da je osmišljeno 25 novih turističkih proizvoda, odnosno suvenira – rekao je Bilić povodom završne konferencije projekta održane u prostoru arheološkog parka "Iovia-Ludbreg".

Komentari