nova investicija

U naselju Petrijanec bit će rekonstruirana Ulica Alojzija Stepinca

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 18.01.2020. 14:21

Zadnja izmjena: 18.01.2020. 14:23

U naselju Petrijanec bit će rekonstruirana Ulica Alojzija Stepinca koja će
proširenjem dobiti i nogostup uz groblje. Riječ je o projektu rekonstrukcije ulice u
duljini gotovo 500 metara, s proširenjem same ceste i novim prometnim rješenjem
spoja na Ulicu Butina u Petrijancu te na Dravsku ulicu u Družbincu.

– Početkom prošle godine prijavili smo projekt na Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske unije prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice
te nam je odobreno sufinanciranje od 150.000,00kn, a ukupan iznos izgradnje ceste
nakon provođenja javne nabave i usluge stručnog nadzora iznosio je 572.236,21 kn – pojašnjava načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec.

Načelnik napominje da se promet Ulicom Alojzija Stepinca trenutno odvijao po
kolniku prosječne širine 2 i pol metra zbog čega se promet odvijao otežano. Ova ulica
povezuje ulicu Butina naselja Petrijanec i Dravsku ulicu naselja Družbinec. Priključak
na Dravsku ulicu bio je preuzak i neodgovarajući.

Za rekonstrukciju Ulice Alojzija Stepinca u Petrijancu, Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske unije povećalo je prvotni odobreni iznos te je krajem
godine dodijeljeno još 100.000,00 kn od spomenutog Ministarstva, tako da je ukupno
odobreno 250.000,00 kn nepovratnih sredstava za spomenutu ulicu.

Komentari