Na području Grada Novog Marofa u 2019. godini prikupljeno je ukupno 1328 tona
otpada ili 100 kilograma po stanovniku, istaknuto je u izvješću o radu trgovačkog
Društva Novokom koje je bilo na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća.

U 2019. godini, u odnosu na prethodnu, došlo je do povećanja količine miješanog
otpada za 12,4 posto, ali i do velikog povećanja količina sakupljenog reciklabilnog
otpada – za 47,4 posto, bio otpada – za 85,7 posto, te glomaznog otpada – za 57,4
posto.  – Do ovog velikog povećanja došlo je jer se kućanstva educiraju, kroz promotivne
letke i obavijesti, kako bi se iz miješanog komunalnog otpada odvojilo što više onog
koji se može reciklirati i obraditi, te zbog same mogućnosti razvrstavanja sortiranog
otpada koji se zbrinjava jednom mjesečno – istaknuo je gradonačelnik Novog Marofa
Siniša Jenkač.

Gradski su vijećnici prihvatili i izvješće o izvršenju dijela Programa građenja
komunalne infrastrukture za 2019. godinu, koji se odnosi na građevine za
gospodarenje komunalnim otpadom. Za projekt „Održivo gospodarimo otpadom u
Novom Marofu i Ljubešćici“ utrošeno je 383 tisuća kuna europskih sredstava, za
sanaciju divljih odlagališta 49.875 kuna iz gradskog proračuna, a za sanaciju i
zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Čret 9.975 kuna europskog novca.
Gradski su vijećnici odobrili kreditno zaduženje Novokoma kod Zagrebačke banke za
5 milijuna kuna. Namjena sredstava komunalnom trgovačkom društvu u 100 %-tnom
vlasništvu Grada Novog Marofa je izgradnja poslovnog objekta. Rok otplate kredita je
13 godina, uz godišnju kamatu od 1,5 posto.

Gradsko vijeće potvrdilo je otkup zemljišta u poduzetničkoj zoni kod Autobusnog
kolodvora. Riječ je o zemljištu za nastavak spojne ceste ukupne površine 4.500
četvornih metara, vrijednosti 515.000 kuna. Na dnevnom redu je bilo i izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu u kojem se ističe da nije bilo nepogoda zbog kojih bi bila proglašena elementarna nepogoda na području Grada Novog Marofa.

Kako su uredi državne uprave došli pod nadležnost županija provedeno je i
usklađivanje Statuta Grada Novog Marofa u tom smislu, kao i tehničko i terminološko
usklađivanje Poslovnika s važećim zakonskim odredbama.

Komentari

20.04.2020. 08:42h Zadnja izmjena: 20.04.2020. 08:45