projekt vrijedan preko 850 tisuća kn

U Općini Cestica traje modernizacija ceste Falinić Breg – Prekorje

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 15.08.2018. 17:06

Zadnja izmjena: 15.08.2018. 17:10

U Općini Cestica u tijeku su radovi na modernizaciji ceste Falinić Breg – Prekorje. Trasa ceste koja će se uskoro i asfaltirati proteže se od lokalne ceste na predjelu Falinić Breg i do brda Prekorje, a ukupna dužina prometnice s odvojkom Bednjanić, koja je financirana iz projekta iznosi 1460 metara.

Od lokalne ceste trasa vodi prema istoku sve do brda Prekorja, gdje se račva prema jugu i sjeveru. Odvojak prema jugu prolazi uz sam prekorski vrh koji je na 318 metara nadmorske visine, a trasa prema sjeveru prolazi vrhom brijega do šume iznad Križovljana, odakle skreće prema zapadu i spušta se prema Mintasovom brijegu te dalje ulicom Matije Gupca dolazi u Babinec.

 Prema informacijskim pločama postavljenim na početku radova, modernizacija te prometnice financirana je sredstvima Europske unije i Republike Hrvatske - Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. Od toga EU izdvaja 85 posto, a Republika Hrvatska 15 posto potrebnih sredstava.

Prema riječima načelnika Mirka Korotaja ukupna vrijednost projekta iznosi 885.191,00 kuna, a završetak radova na modernizaciji i asfaltiranju ove prometnice očekuje se do berbe, odnosno do 25. kolovoza 2018. godine.

Komentari