Danas se u Općini Cestica u prostriji DVD-a Križovljan Cestica održala početna konferencija projekta Zaželi -Program zapošljavanja žena.

Zahvaljujući ovome projektu na području cijele Hrvatske planira se zaposliti  3045 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Nadalje, projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka.

- Općina Cestica vodi računa o starijim osobama i osobama s posebnim potrebama i zato smo se uključili ovaj projekt gdje smo osigurali 1,4 milijuna kuna. Zaposlili smo šest osoba koje će se brinuti o ljudima koji trebaju usluge - rekao je načelnik Mirko Korotaj i dodao kako su osobe završile obuku te krenule na posao,

Komentari

10.07.2019. 19:07h Zadnja izmjena: 10.07.2019. 19:14