potpisan ugovor

U Općini Gornji Kneginec gradit će se solarna elektrana

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 03.03.2021. 12:40

Zadnja izmjena: 03.03.2021. 12:43

Općina Gornji Kneginec objavila je Javni natječaj za davanje prava služnosti nekretnine u vlasništvu Općine Gornji Kneginec, na rok od 30 godina, a na dijelu zemljišta na području bivšeg odlagališta komunalnog otpada u Gornjem Kneginec.

Sadržaj prava služnosti obuhvaća pravo na izgradnju, korištenje i održavanje solarne elektrane. Površina zemljišta za koju se daje pravo služnosti iznosi 60 tisuća m2, Prostornim planom uređenja Općine Gornji Kneginec zemljište je rezervirano za izgradnju sunčane elektrane.

Na natječaj su pristigle ukupno dvije ponude, od kojih je kao najpovoljnija odabrana ponuda ponuditelja PROKON d.o.o. Varaždin.
Temeljem odluke Općinskog vijeća o prihvaćanju ponude, općinski načelnik Goran Kaniški potpisao je ugovor o osnivanju prava služnosti koje obuhvaća izgradnju, korištenje i održavanje solarne elektrane, dok je ispred tvrtke PROKON d.o.o. ugovor potpisao direktor Krunoslav Pokos.

'' Jedinstveni način revitalizacije''

Na ovaj način revitalizirati će se dio saniranog bivšeg odlagališta otpada, te će se postići viša razina uređenosti i održavanja navedenog dijela zemljišta, što je od izuzetne važnosti za stanare tog dijela Topličke ulice.
Navedeni način revitalizacije trajno zatvorenog i saniranog odlagališta otpada kroz izgradnju solarne elektrane nazivne snage 4 megawata, trenutno je jedinstven na području Republike Hrvatske te će uz proizvodnju električne energije, značajno doprinjeti i uređenju tog prostora kao i donijeti financijske benefite Općini Gornji Kneginec.

Komentari