OPĆINA LJUBEŠĆICA

U Općini Ljubešćica konstituirano Općinsko vijeće

Objavljeno: 08.06.2021. 12:42

Zadnja izmjena: 08.06.2021. 12:42

Nakon održanih lokalnih izbora i utvrđivanja konačnih rezultata za izbor članova Općinskog vijeća Općine Ljubešćica, jučer je održana 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Ljubešćica.

Sjednicu je otvorila pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Suzana Žugec. Uz izabrane vijećnike sjednici su nazočili općinski načelnik Nenad Horvatić i predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva Maja Tkalčec Piberčnik. Nakon prozivke izabranih vijećnika i utvrđivanja kvoruma, te izbora radnih tijela: Mandatne komisije, Komisije za izbor i imenovanje, Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost, izabran je predsjednik Općinskog vijeća čime se Općinsko vijeće smatra konstituiranim te njegova dva potpredsjednika.

Za predsjednika Općinskog vijeća jednoglasno je izabran Stjepan Ivanušec (HDZ), za potpredsjednike jednoglasno su izabrani Maja Bahunek (HDZ) i Branko Sakač (HDZ). Općinsko vijeće ima 9 članova: Stjepan Ivanušec (HDZ), Danijela Barjaktarević (HDZ) Krunoslav Sakač (HDZ), Maja Bahunek, (HDZ), Ksenija Jertec (HDZ), Danijel Štriga (HDZ) Branko Sakač (HDZ, Dušanka Kanešić (HDZ) i Ivica Gotić (SDP).

Komentari