OPĆINA PETRIJANEC

U Općini Petrijanec sufinancirat će se troškovi osiguranja usjeva i višegodišnjih  nasada

Objavljeno: 29.04.2022. 18:22

Zadnja izmjena: 29.04.2022. 18:24

Na području Općine Petrijanec započeti će sufinanciranje troškova osiguranja usjeva i višegodišnjih  nasada.

Temeljem Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Petrijanec za 2022.-u godinu, subvencije koje se ostvaruju iznose 25% za osiguranike usjeva i nasada, osim proizvodnje paprike, krastavaca i patliđana, te osiguranje goveda za rasplod i proizvodnju mlijeka maksimalna ukupna subvencija iznosi 5.000 kn.

Radi  ostvarivanja prava  na subvenciju osiguranja, poljoprivrednici uz potrebnu dokumentaciju; iskaznicu OPG-a, popis parcela s kulturama iz upisnika ili posjedovni list i sl. dokumentaciju.

Zainteresirani poljoprivrednici mogu zaključiti police osiguranja u Društvenom domu Petrijanec   4, 5. i 6. te 11. svibnja u vremenu od 10:00 sati do 16:00 sati s osiguravajućim kućama koje se bave osiguranjem usjeva i koje s Općinom Petrijanec imaju zaključen ugovor.

Komentari