Općina Sračinec

U Općini Sračinec nastavlja se Program zapošljavanja žena u lokalnoj zajednici

Općina Sračinec

Objavljeno: 14.06.2023. 11:51

Zadnja izmjena: 14.06.2023. 11:52

Potpisivanjem Ugovora sa Društvom Crvenog križa Varaždinske županije, Općina Sračinec osigurala je jednu gerontodomaćicu, koja će brinuti za mještane Općine Sračinec kojima je potrebna pomoć u kući.

Gerotnodomaćica će se narednih tri mjeseca (srpanj, kolovoz i rujan) brinuti za korisnike, te pružati podršku kroz razgovor i druženje. Program "Zaželi" će se nastaviti tokom godine, te će Općina Sračinec u suradnji sa Društvom crvenog križa Varaždinske županije zaposliti šest gerontodomaćica na vremenski period od tri godine, te će i na taj način osigurati brigu i skrb za starije i nemoćne osobe na području Općine Sračinec.

Komentari