OPĆINA SVETI ILIJA

U Općinu Sveti Ilija stigli spremnici za odvojeno prikupljanje plastike

Objavljeno: 09.03.2021. 19:47

Zadnja izmjena: 09.03.2021. 19:54

U Općinu Sveti Ilija danas je stiglo 840 spremnika za odvojeno prikupljanje plastike. Naime, Općina Sveti Ilija izvršila je u 2018. godini prijavu na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i danas je došlo do realizacije.

Nakon što je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveden objedinjeni postupak javne nabave za sve jedinice lokalne samouprave i sklopljen ugovor s isporučiteljem, u Općinu Sveti Ilija stiglo je danas 840 spremnika za odvojeno prikupljanje plastike (812 spremnika zapremnine 120 litara i 28 spremnika zapremnine 240 litara).

Općina Sveti Ilija će s isporukom spremnika kućanstvima započeti nakon što se za isto ostvare svi potrebni preduvjeti definirani od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta iznosi 143.010,00 kuna. Općina Sveti Ilija financira nabavu spremnika s 15%, dok se preostalih 85% financira bespovratnim sredstvima u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. godina, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Komentari