U OŠ Sračinec obilježen dan Univerzalne sportske škole

Piše: eVz

Objavljeno: 11.12.2012. 18:59

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 08:46

Prigodnom sve?anoš?u obilježen je dan Univerzalne sportske škole koja djeluje na podru?ju cijele Hrvatske, pa tako i u Varaždinskoj županiji i u OŠ Sra?inec.

Rije? je o programu koji je još 2007. godine pokrenuo Hrvatski školski športski savez, a namijenjen je djeci od prvog do ?etvrtog razreda osnovne škole.

Cilj programa univerzalne sportske škole uklju?ivanje je što ve?eg broja najmla?ih u?enika u sportske aktivnosti, odnosno stvaranje navike svakodnevnoga tjelesnog vježbanja.

Djeca pod stru?nim nadzorom kineziologa, igraju?i se na zanimljiv i za njihovu dob pedagoški i kineziološki primjeren na?in, u?e osnovne oblike kretanja, kao i osnovne elemente brojnih sportova. Program univerzalne sportske škole provode se dva puta tjedno po 45 minuta tijekom cijele školske godine.

- Ponosna sam što mogu re?i da se iz godine u godinu broj odjeljenja Univerzalne sportske škole pove?ava pa tako ove godine imamo 10 odjeljenja više u odnosu na prošlu školsku godinu. Univerzalna sportska škola ove se godine provodi u ?ak 32 odjeljenja.

Zahvaljujem Varaždinskoj županiji i Hrvatskom školskom športskom savezu koji nam omogu?avaju održavanje škole. Održavanja programa ne bi bilo bez razumijevanja ravnatelja Osnovnih škola i vrijednih profesora i u?itelja koji provode program - istaknula je Josipa Polan?ec, predsjednica Školskog športskog saveza Varaždinske županije.

- Varaždinska županija u proteklom je periodu radila na izgradnji mnogih školskih objekata, s ciljem uvo?enja jednosmjenske nastave. Tako smo postigli i mogu?nost da u poslijepodnevnim satima djeca i odrasli mogu sportske dvorane koristiti za rekreaciju i sport.

Prošle godine smo sufinancirali ?etiri odjeljenja Univerzalne sportske škole, a ove godine Varaždinska županija financijski pokriva rad u osam odjeljenja. Program se provodi u 25 škola u županiji, a poha?a ga 750 djece - prilikom predavanja odluke o sufinanciranju, naglasio je zamjenik župana Varaždinske županije Milan Pavlekovi?.

Skup je pozdravila ravnateljica OŠ Sra?inec Lidija Valec, kao doma?in, te na?elnik Op?ine Sra?inec Božidar Novoselec, a nazo?io mu je i pro?elnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Hu?ek.

Nakon protokolarnog cijela, svoj rad su predstavile gimnasti?arke Osnovne škole Sra?inec i djeca koja poha?aju program Univerzalne sportske škole. Na kraju treba naglasiti da je sudjelovanje djece u programu Univerzalne sportske škole potpuno besplatno. 

Komentari