U petak 11. listopada u Ludbregu započinje provedba projekta “Manjine – dodana vrijednost EU”. Radi se o projektu koji je odobren u okviru programa Europa za građane, a osmišljen je kao trodnevni događaj na kojem će sudjelovati partneri iz Slovenije, Mađarske, Srbije i Crne gore.

Program događaja trajat će do 13. listopada 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je 22.175,00 EUR. Projekt “Manjine – dodana vrijednost EU” pokušava potaknuti interkulturalni dijalog i boriti se protiv stigmatizacije manjinskih skupina. Glavna ideja projekta je stvoriti okvir za odnose između država, udruga i ljudi. Problemi koje projekt MinAVEU pokušava riješiti povezani su sa položajem manjinskih skupina u europskom društvu, stereotipima i predrasudama koje stvara domicilno stanovništvo, antisemitizmom, ksenofobijom, stigmatizacijom i diskriminacijom manjina. Namjera projekta je povezati nacionalne manjine sa većinskim stanovništvom i objasniti i analizirati utjecaj manjinskih skupina na šire društvo.

Glavni cilj projekta je povezati nacionalne manjine sa većinskim stanovništvom i analizirati utjecaj manjinskih skupina na šire društvo. Specifični ciljevi projekta su: promicati interkulturalni dijalog okupljanjem europskih građana različitih nacionalnosti i različitih jezika; podići svijest o bogatstvu kulturnog i jezičnog okruženja u Europi; promovirati raznolikost, toleranciju i poštovanje zajedničkih vrijednosti i prevladati stereotipe o manjinama i drugim skupinama.

Ciljevi projekta postići će se kroz organizaciju radionica na kojima će se baviti pitanjima tolerancije, antidiskriminacije te o odnosu većinskog i manjinskog stanovništva s osvrtom na europski kontekst.

Komentari

10.10.2019. 13:17h Zadnja izmjena: 10.10.2019. 13:19