Gospodarenje otpadom

U prostorima Javne vatrogasne postrojbe Varaždin održana tribina o gospodarenju otpadom

Jedna od tema o kojima se raspravljalo na tribini bili su i podzemni spremnici otpada, koji su izgrađeni i grade se na nekoliko lokacija u gradu...
Objavljeno: 12.12.2023. 13:26

Zadnja izmjena: 12.12.2023. 17:45

Grad Varaždin, u suradnji s društvom Čistoća d.o.o. održao je javnu tribinu s tematikom gospodarenja otpada u prostorima JVP Varaždin.

Tribina je održana temeljem odredbi Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21), a prisustvovati su mogli svi zainteresirani građani. Jedna od tema o kojima se raspravljalo na tribini bili su i podzemni spremnici otpada, koji su izgrađeni i grade se na nekoliko lokacija u gradu. Podzemni spremnici već su postavljeni na Banfici u ulici Ruđera Boškovića, u ulici Augusta Harambašića te Trakošćanskoj. Spremnici na području cijelog grada planirani su na 96 lokacija. Zamjenik direktora Čistoće istaknuo je i kako nije zadovoljan količinama reciklabilnog otpada za prošlu godinu.

- Držat ćemo se tema o zakonodavnom okviru, o količinama otpada kakve smo skupili tijekom prošle godine. Za ovu godinu još nemamo rezultate jer godina još traje. Dat ćemo neke podatke o građevinama za gospodarenje otpadom, reciklažnom dvorištu, sortirnici i pretovarnoj stanici kojom grad Varaždin raspolaže. Mislim da smo mogli skupiti manje miješanog komunalnog otpada i više reciklabilnog otpada, ali nadam se da će rezultati ove godine biti ipak malo bolji. Svi si moramo dati malo više truda  - rekao je prije tribine zamjenik direktora Čistoće Saša Avirović.

Komentari