radovi u tijeku

U punom jeku radovi na reciklažnom dvorištu u Ivancu vrijedni 3,19 milijuna kuna

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 31.08.2022. 19:17

Zadnja izmjena: 31.08.2022. 19:18

U punom su jeku radovi na gradnji reciklažnog dvorišta Ivanec, jednoj od najvećih i najvrjednijih ovogodišnjih investicija Grada Ivanca, koja se sufinancira iz EU fondova.

Radovi se izvode na golemoj površini od 5.200 m2 u vlasništvu Ivkoma d.d., koji je Gradu, kao investitoru, dao pravo građenja.  Vrijednost ulaganja je 3,19 milijuna kuna. S većim dijelom od79% ili 2,52 milijuna kuna financiraju iz bespovratniheuropskih sredstava (EU Kohezijski fond), dok preostali dio od 21% ili 670.000 kuna financira Grad Ivanec.

Novo dvorište bit će vrlo moderno, a raspolagat će sa 49 otvorenih i specijalnih zatvorenih kontejnera u koje će građani bez naknade moći odložiti sve vrste neopasnog otpada kao i posebne vrste otpada.

Svi radovi napreduju planiranom dinamikom, u što su se uvjerili gradonačelnik Milorad Batinić i njegov zamjenik Marko Friščić koji su u pratnji gradskih službi, Ivkoma d.d. i izvođača radova, Hidroinga d.d. Varaždin, obišli gradilište.  

Trenutačno se izvode iznimno opsežni radovi „pod zemljom“ (odvodnja oborinskih i fekalnih voda, reviziona okna, vodomjerno okno i septička jama), a nakon toga slijede radovi na platou dvorišta.

-Gradi se moderno dvorište koje će zamijeniti sadašnje, starodvorište u krugu Ivkoma d.d. Projektom je predviđeno uređenje oko 2.000 metara asfaltiranih i primjereno opremljenih manipulativnih površina (vodonepropusnih, s uređenom oborinskom odvodnjom i separatorom). U dvorištu će biti 49 kontejnera za prihvat neopasnog otpada te raznih kategorija posebnog otpada. Prostor će biti ograđen, do njega se gradi nova pristupna prometnica, a raspolagat će i posebnim objektom za zaposlene – izjavio je gradonačelnik M. Batinić.

 Građani će u otvorene kontejnere moći odložiti sve vrste neopasnog otpada (papir, metal, staklo, plastiku, tekstil, glomazni otpad i sl.) te posebne vrste otpada (jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električni i elektronički otpad, građevinski otpad iz kućanstva, gume i sl.). 

Za specijalne vrste otpada će, za potrebe privremenog odlaganja, biti postavljeni i zatvoreni kontejneri pod natkrivenim spremištima, od kojih će pojedini biti i klimatizirani, s mogućnošću zaključavanja. Završetak svih radova očekuje se do kraja ove godine.

Komentari