U sklopu projekta Happy bike trenutno je u tijeku izgradnja biciklističke staze kroz naselje Poljanec. Ukupna vrijednost ovog Interreg projekta iznosi 7.742.253,69 kn, od čega vrijednost projekta za Grad Ludbreg iznosi 1.103.636,63 kn.

Prema riječima gradonačelnika Dubravka Bilića, riječ je o projektu koji uključuje izgradnju biciklističke staze koja će povezivati partnerska naselja,prolazeći kroz prirodu uz rijeke Muru i Dravu. - Predviđena je izgradnja biciklističkih staza, odmorišta i info točaka na kojima će turisti moći dobiti potrebne informacije i usluge - rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić.

Biciklistička staza Grada Ludbrega obuhvaća i dio susjedne Općine Sveti Đurđ i prolazi kroz naselja Hrženica, Poljanec, Vinogradi Ludbreški, Globočec, Ludbreg, Selnik, Sveti Đurđ te završava ponovo u naselju Hrženica, na granici s Međimurskom županijom gdje se spaja s rutom Grada Preloga.

Izgradnja biciklističke staze predviđena je na dionicama županijskih cesta u Poljancu te između Selnika i Obrankovca. Odmorišta s potrebnom opremom za bicikliste nalazit će se uzduž rute i to u naseljima Sveti Đurđ, Selnik i Ludbreg, a u Ludbregu je predviđena izgradnja suvremenog parkirališta za bicikle na kojem će turisti, ali i građani, moći ostaviti svoje bicikle na sigurnoj lokaciji.

Komentari

14.12.2018. 10:05h Zadnja izmjena: 14.12.2018. 10:23