U Sračincu temeljito obnovljena Ulica Vatroslava Jagića

Objavljeno: 17.01.2014. 16:00

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 08:27

Foto: Zvonimir Mikašek

Obnova ulica u Sra?incu nastavila se s ulicom Vatroslava Jagi?a, na samom ulazu u naselje.

Rije? je o ulici u kojoj su stanari imali puno problema s oborinskim vodama i lošim asfaltom, a sada je temeljito obnovljena prema modelu koji se primjenjuje na cijelom podru?ju Op?ine Sra?inec. Zamijenjene su instalacije u profilu ceste, vodovod i kanalizacija, postavljeni su rubnici, a asfalt sada vodi do svakog prilaza ku?ama.

- Na ovom se primjeru pokazalo kako je mogu?e ostvariti dobru suradnju Grada Varaždina i Op?ine Sra?inec, uz podršku Varkoma koji je odradio ve?inu radove. Cesta je ure?ena iz sredstava za sanaciju nakon rekonstrukcije, a ukupni radovi su financirani iz rezervnih sredstava Op?ine Sra?inec i Grada Varaždina, a izveli su ih Varkom i Aquatehnika - rekao je izme?u ostaloga Božidar Novoselec, na?elnik Op?ine Sra?inec.

Komentari