U Strojarsko-prometnoj školi kreće program za stjecanje izobrazbe vozača

Piše: eVarazdin.hr

Objavljeno: 20.02.2013. 10:46

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 08:46

Foto: -

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture izdalo je rješenje Strojarskoj i prometnoj školi Varaždin za provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za kategorije C, C+E, D i D+E, čime se aktivno prate promjene za vozače navedenih kategorija koje stupaju na snagu ulaskom Hrvatske u EU te se nastavlja opredjeljenje škole za obavljanje poslova cjeloživotnog podučavanja u segmentu cestovnog prometa.

Naime, svi vozači kojima je za upravljanje vozilima potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1+E, C, C+E, D ili D+E moraju steći početnu kvalifikaciju i redovito prolaziti obaveznu periodičku izobrazbu, što se uostalom odnosi i na europsku direktivu koja propisuje obaveze država članica i država budućih članica EU.

Tako je tijekom ljeta 2012. godine od strane Ministra nadležnog za promet formirana je komisija za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta zainteresiranih pravnih osoba za obavljanje poslova početne i periodičke izobrazbe. Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za pravne osobe koje provode program za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača na temelju priložene dokumentacije i očevidom koji se proveo 9. listopada 2012. utvrdilo je da Strojarska i prometna škola raspolaže potrebnim prostorom, stručnim kadrom i opremom te je utvrđeno da škola ima program kojim se utvrđuju nastavni sadržaji i plan provedbe izrađen sukladno minimalnim zahtjevima izobrazbe propisanim Pravilnikom o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača.

Vozači će se tako, među ostalim, usavrašavati u području racionalne vožnje temeljene na prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, primjeni propisa u prijevozu tereta i putnika te iz područja zdravlja, sigurnosti na cesti i zaštiti okoliša, usluga i logistike.

Obzirom da današnja tržišta radne snage često zahtijevaju nova zanimanja i neprestano mijenjanje profila vještina, kvalifikacija i iskustva, ovime se i nadalje putem javnog sektora osiguravaju tražena znanja te se ujedno i promovira važnost cjeloživotnog obrazovanja, kao put ka bržem i kvalitetnijem zapošljavanju, što je u skladu sa nastojanjima Varaždinske županije.

U C kategoriju spadaju motorna vozila čija je najveća dopuštena masa iznad 7.500 kg, u C+E skupine vozila koje se sastoje od vučnoga motornog vozila C kategorije i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg, u D motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala, a u D+E vučna motorna vozila D kategorije i priključno vozilo čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg.

Komentari