dva puta tjedno

U Varaždinu započeo tečaj znakovnog jezika, polazi ga 14 osoba

Objavljeno: 15.03.2022. 11:55

Zadnja izmjena: 15.03.2022. 11:58

Danas je u prostorijama udruga u Graberju 33 počeo tečaj znakovnog jezika.

Ukupno 14 osoba koje su se javile na javni poziv raspisan nakon objave javnog poziva na web stranicama Grada Varaždina pohađat će predavanja dva puta tjedno. Grad Varaždin osigurao je sredstva za  provedbu individualiziranog tečaja hrvatskog znakovnog jezika za potrebe osposobljavanja za poslove stručnih komunikacijskih posrednika. Osposobljavanje je organizirano u suradnji  s Hrvatskim savezom gluhoslijepih osoba Dodir i Udrugom gluhoslijepih osoba Varaždinske županije.

Inače, stručni komunikacijski posrednik je osoba koja daje komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskome jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala).

Komentari