Tribina „Zbrinuta zlatna dob“

U Varaždinu živi 12 tisuća umirovljenika, čine 25 % ukupnog stanovništva, a svaki treći na rubu je siromaštva

Objavljeno: 26.08.2016. 17:24

Zadnja izmjena: 26.08.2016. 17:55

Foto: GO Narodne stranke - Reformisti Varaždin

Interesni odbor umirovljenika Narodne stranke - Reformisti održao je u prostorijama 6. Mjesnog odbora Banfica tribinu za umirovljenike i osobe starije životne dobi na temu „Zbrinuta zlatna dob“.

Umirovljenici su se upoznali s pravima i oblicima skrbi koje starije osobe mogu ostvariti u sustavu socijalne skrbi. Posebno se govorilo o mogućnostima smještaja u domove te psihičkoj pripremljenosti i predrasudima vezanima za odlazak u domove. Također, govorilo se o mogućnostima ostvarivanja novčane pomoći te usluga i pomoći njege u kući, kao i usluga savjetovanja i pomaganja.

– U gradu Varaždinu danas živi više od 12 tisuća umirovljenika, dakle oko 25 % ukupnog stanovništva. Drugi iznimno važan podatak je da gotovo 1/3 umirovljenika i starijih osoba u gradu Varaždinu, a naročito žena iznad 65 godina, ne može zadovoljiti osnovne životne potrebe i živi na rubu siromaštva. – istaknula je predsjednica Gradske organizacije Reformista Varaždin Natalija Martinčević, naznačivši kako društvo ne vodi dovoljno brige o umirovljenicima, zbog čega su, istaknula je, Reformisti prije više od godinu dana osnovali Interesni odbor umirovljenika.

Posebno je obrazložena i usluga dnevnog boravka kao oblika izvaninstitucionalne skrbi poludnevnog ili cjelodnevnog smještaja za starije pokretne ili teže pokretne osobe te one smanjenih psihofizičkih sposobnosti, koji se nisu sposobni samostalno brinuti o sebi.

Na tribini je govorila mag. soc. rada Vesna Vidović Oreški, dugogodišnja ravnateljica Doma umirovljenika u Varaždinu. Umirovljenicima se obratila i predsjednica Interesnog odbora umirovljenika Reformista Nevenka Kobal, koja je najavila niz zanimljivih tribina i aktivnosti za umirovljenike.

Komentari