U suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Varaždin, Općina Vidovec započela je s podjelom humanitarnih paketa za najpotrebitije korisnike s područja općine.

Podjela paketa vrši se u sklopu projekta „Humanitarni paket za sjevernu Hrvatsku“ koji je financiran iz EU operativnog programa FEAD čiji je cilj ublažiti siromaštvo kod socijalno najpotrebitijih skupina, a kao prioritetna skupina navedeni su samci i kućanstva primatelja Zajamčene minimalne naknade kojima je to pravo utvrđeno rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Komentari

12.12.2018. 15:44h Zadnja izmjena: 12.12.2018. 15:46