Učenici iz Ravensburga na "glazbenoj razmjeni" u Varaždinu

Piše: Ivana Dreven

Objavljeno: 18.02.2014. 16:40

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 08:27

Foto: Andrej Švoger

Varaždinski gradona?elnik Goran Habuš u utorak, 18. velja?e u Gradskoj je vije?nici primio u?enike i profesore Spohn gimnazije iz njema?kog Ravensburga, dugogodišnjeg grada-partnera Varaždina.

Gosti iz Ravensburga od 17. do 21. velja?e u posjetu su Varaždinu u sklopu projekta me?unarodne glazbene razmjene, a doma?in im je varaždinska Prva gimnazija.

- Ova djeca najbolji su pokazatelj da se potpisivanjem ovog partnerstva išlo u pravom smjeru. Ova razmjena prije svega je upoznavanje i prezentiranje kulture i grada, stjecanje novih prijateljstava i širenje horizonata - rekao je, izme?u ostalog, varaždinski gradona?elnik na prijemu u Gradskoj vije?nici.

- Do ove glazbene razmjene u?enika došlo je na inicijativu naših kolegica iz njema?kog jezika i glazbene umjetnosti te kolega iz Spohn gimnazije, prvenstveno Roberta Kopfa koji vodi njihov zbor, a jednako tako i na inicijativu Hrvatsko-njema?kog društva u Varaždinu. Trenutno je ovdje 31 u?enik iz Ravensburga u pratnji svoja tri profesora - naglasila je ravnateljica varaždinske 1. gimnazije Janja Bani? te dodala kako je u planu i uzvratni posjet u prosincu ove godine.

Gimnazijalci iz Ravensburga ranije su posjetili i Županijsku pala?u, u kojoj ih je primio dožupan Alen Kiši?.

- Izuzetno mi je drago da mogu pozdraviti u?enike iz Ravensburga, mlade ljude koji ovom posjetom šire svoje horizonte te na ovaj na?in upoznaju našu kulturu, povijest i tradiciju - rekao je zamjenik župana te dodao kako ima mnogo podru?ja za suradnju izme?u dviju škola.

Ciljevi ovog projekta su povezati dvije države, Hrvatsku i Njema?ku, obogatiti kulturološka, povijesna i lingvisti?ka znanja kroz timski rad u?enika dviju škola. Tijekom tjedna u?enici i profesori kroz aktivnosti upoznavat ?e Grad Varaždin i okolicu. Uz današnji "Stadtrallye", odnosno terensku nastavu kroz koju u?enici u?e o Varaždinu, svakodnevno se provode probe zborova.

Uz razli?ite radionice, "kruna" ove razmjene bit ?e zajedni?ki koncert u?enika dviju škola, Glazbene radionice Prve gimnazije Varaždin i zbora te orkestra gimnazije Spohn, s programom koji ?e obuhva?ati klasi?ne kompozicije nacionalnih autora, tradicijsku glazbu obje nacije, kao i zajedni?ku dvojezi?nu izvedbu jedne od najpopularnijih skladbi europskih opereta, "Hajd´mo u Varaždin / Komm´ mit nach Varaždin".

Koncert ?e se održati u ?etvrtak, 20. velja?e u 19 sati u Prvoj gimnaziji Varaždin.

Komentari