Udruga cvjećara ludbreške regije i suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, Upravom za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Sektor fitosanitarne politike organizirala je 20.02.2020. u 11 sati u hotelu Amalia u Ludbregu predavanje za proizvođače cvijeća i povrća.

Na predavanju su iznesene novosti vezane za novo zakonodavstvo i obveze izdavanja biljnih putovnica za svo bilje za sadnju, uključujući i određeno sjeme. Rečeno je da svi specijalizirani subjekti koji će izdavati biljnu putovnicu imaju obavezu upisa u Službeni registar specijaliziranih subjekata. Istaknuto je da biljna putovnica nije potrebna za bilje, biljne proizvode i druge predmete kada se prodaju izravno krajnjem korisniku, npr malom kupcu na tržnicama. Kada se prodaja vrši za prema trgovačkim lancima ili putem ugovora na daljinu ( Internet prodaja) Tada postoji obaveza izdavanja biljnih putovnica. Predavanje je bilo lijepo posjećeno, te su nakon predavanja proizvođači mogli dobiti razne korisne informacije vezane za njihovu poljoprivrednu proizvodnju.

 

 

Komentari

21.02.2020. 13:37h Zadnja izmjena: 21.02.2020. 13:39