Udruga slijepih Varaždinske županije organizirala akciju "Prošetajmo zajedno"

Piše: eVaraždin.hr

Objavljeno: 15.10.2013. 10:46

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 08:30

U sklopu projekta "Upalimo zajedno zeleno svjetlo" Udruga slijepih Varaždinske županije provodi edukacijske radionice za volontere i gra?ane na kojoj sudionici imaju priliku nau?iti koje je pravilno kretanje s vide?im pratiteljem i kako funkcioniraju zvu?ni signali na semaforima.

Povodom Me?unarodnog dana bijelog štapa udruga je u ponedjeljak, 14. listopada u 16 sati na raskrižju Trga slobode i Kapucinskog trga organizirana je šetnju za gra?ane pod nazivom "Prošetajmo zajedno".

?lanovi udruge i volonteri su razgovarali s gra?anima te dijelili edukativne letke.

Neki su gra?ani s povezom na o?ima i sami mogli doživjeti kako se slijepa osoba mora snalaziti u prometu. Gra?ani su  "ulaskom u tu?e cipele" i prešli semafor, koji ima zvu?nu signalizaciju, uz pomo? volontera.

Komentari su glavnom bili da je teško i zbunjuju?e ne vidjeti kad se kre?eš, ali da pomo? volontera puno zna?i.

U Varaždinskoj županji je oko 215 slijepih osoba.

- Važna je integracija slijepi osoba u svakodnevni život, ali i da vide?e osobe razumiju s ?ime se slijepe osobe susre?u svaki dan. Slijepoj osobi je najteže dok ne svlada i nau?i rute kojima se kre?e svaki dan - rekao je Davor Janjuševi?, predsjednik Udruga slijepih.

Štand Udruga slijepih Varaždinske županije posjetio je varaždinski dogradona?elnik Vjeran Radeli?.

 

Komentari