Udruga Spas organizira Reviju udomljenih pasa u Luminiju ovu nedjelju

Piše: evz

Objavljeno: 12.12.2012. 18:34

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 08:46

Udruga za zaštitu životinja Spas, ujedno i azil za napuštene životinje s podru?ja Varaždinske županije, u suradnji s kultnom emisijom Ku?ni ljubimci i sa centrom Lumini organizira u nedjelju 23. prosinca od 13 do 16 sati 1. Reviju udomljenih pasa.

Tom prigodom, udruga Spas poziva sve koji su udomili psa da se prijave na ovu posebnu Boži?nu reviju. Revija ?e se održati na pozornici u trgova?kom centru Lumini u nedjelju 23. prosinca.

Spomenuta je udruga u proteklih 12 godina udomila više od dvije tisu?e životinja, pa s ciljem poticanja udomljavanja i zbrinjavanja napuštenih životinja s podru?ja Grada i Županije, organizira ovu posebnu reviju gdje se mogu prijaviti svi sugra?ani koji su na bilo koji na?in udomili psa.

Revija je zamišljena u dva dijela. U jednom dijelu ?e se predstaviti (svi koji se prijave) udomljene životinje i njihovi vlasnici, a u drugom dijelu ?e udruga Spas predstaviti svoje šti?enike koji još ?ekaju svoje udomljenje. Za svakog sudionika pripremljene su diplome i prigodni pokloni, a sudjelovanje je besplatno (jedini uvjeti su prijava putem poziva ili sms poruke i da je životinja udomljena).

Svatko tko je udomio životinju sigurno ?e se vrlo rado odazvati pozivu, stoga udruga o?ekuje velik broj prijava, a tako?er od revije o?ekuje da potakne sugra?ane na udomljavanje napuštenih životinja koje se nalaze u azilu udruge.

Svako novo udomljavanje zna?i beskrajnu sre?u za životinju i njegove budu?e vlasnike, ali jednako tako, to je jedini na?in na koji je mogu?e smanjiti ogromne troškove brige za veliki broj životinja u azilu.

Tako?er, udruga navodi kako ovom akcijom želi nastaviti s projektom trajnog osvještavanja sugra?ana o potrebi brige za životinje i na taj na?in u?initi grad i županiju još ljepšim i boljim.

Udruga Spas poziva sve sugra?ane i posjetitelje iz drugih krajeva lijepe naše da se prijave i dovedu svoje udomljene životinjske prijatelje, svoje ljubimce, da se druže me?usobno i sa šti?enicima udruge.

Tako?er, bit ?e postavljen i info pult udruge Spas na kojem ?e prijavljeni sudionici Revije mo?i podi?i svoje brojeve, a bit ?e i sitnih slatkih poklon?i?a za najmla?e, pa se i njih poziva da se pridruže i pomaze ta divna bi?a. Bit ?e tu naravno i još mnogo raznih iznena?enja.

Tko zna, možda netko od posjetitelja odlu?i sebi i svojoj obitelji za Boži? pokloniti neizmjernu ljubav – novog ?lana obitelji iz udruge Spas.

Komentari