UDRUGA NADA IVANEC

Udruzi udomitelja 50.000 kuna iz EU fondova za rad psihologa

Objavljeno: 23.07.2022. 18:44

Zadnja izmjena: 23.07.2022. 18:50

Ovih dana stigla je još jedna dobra vijest za Udrugu udomitelja Nada Ivanec. Naime, projekt „Osnaženi roditelji - sretno dijete“, koji je udruga prijavila na Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, našao se na privremenoj listi odobrenih projekata. 

S obzirom da je kvaliteta rada ove uspješne ivanečke udruge prepoznata na razini cijele Hrvatske i od strane nadležnih institucija, uskoro se očekuje sklapanje ugovora za navedeni projekt. Udruzi je ovim putem odobreno 50.000,00 kn za provedbu aktivnosti, koje uključuju aktivnu podršku jednoroditeljskim obiteljima i obiteljima u riziku, identificiranima od strane Centra za socijalnu skrb Ivanec, koji je partner na projektu. 

Podrška će se pružati kroz individualan rad psihologa s ciljnom skupinom te edukacije i predavanja za ciljnu skupinu.

Odobrenje još jednog u nizu projekata daljnja su potvrda kvalitetnog i kontinuiranog rada Udruge udomitelja Nada i njezinog vodstva, koji predstavlja standard za sve ostale udruge civilnog društva koje žele ostvariti prepoznatljivost i utjecaj u lokalnoj zajednici.

Projektnu prijavu Udruzi je bez naknade izradila Poslovna zona Ivanec d.o.o., odnosno Projektni ured za EU fondove, kao dio uspješne i dugotrajne suradnje i potpore Grada Ivanca razvoju civilnog društva na lokalnom području.

Komentari