UHSR: Sastanak ravnatelja srednjih škola u Varaždinu

Piše: eVaraždin.hr

Objavljeno: 05.02.2014. 19:26

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 08:27

Varaždinska županija danas je ugostila ?lanove Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja koji su u Županijskoj pala?i raspravljali o programu rada Udruge u ovoj godini, ali i o aktualnim problemima s kojima se bori cjelokupno hrvatsko školstvo.

Nakon pozdravnih rije?i predsjednika Udruge srednjoškolskih ravnatelja Varaždinske županije Zorana Hajeka, ina?e ravnatelja Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole Varaždin, prisutne ravnatelje je pozdravio župan Varaždinske županije Predrag Štromar sa suradnicima, svojim zamjenikom Alenom Kiši?em i pro?elnikom Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport mr.sc. Miroslavom Hu?ekom.

Župan Štromar je prisutne ukratko upoznao s projektima koje Varaždinska županija provodi na podru?ju obrazovanja, a sam sustav školstva u Županiji predstavio je pro?elnik mr.sc. Miroslav Hu?ek koji je u prigodnoj prezentaciji naveo kako Varaždinska županija niz godina ulaže znatna financijska sredstva u podizanje u?eni?kog standarda.

Ina?e, na samoj sjednici Predsjedništva udruge raspravljalo se o financijskom izvješ?u Udruge za 2013. godinu te o financijskom planu i Programu rada za 2014. godinu. Tako?er, dogovorena je organizacija proljetnog stru?nog skupa i proslave 20. godišnjice Udruge kao i organizacija konferencije Europske udruge ravnatelja u Dubrovniku (27.-29.10.2014.).

Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja osnovana je s ciljem unapre?enja srednjeg školstva Republike Hrvatske, suradnje s nadležnim ministarstvom, zavodima, agencijama i drugim institucijama iz podru?ja školstva, tijelima lokalne uprave i samouprave, sudjelovanja u izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih akata, nastavnih planova i programa, planskih i programskih dokumenata, kriterija za financiranje rada srednjih škola i u?eni?kih domova, sudjelovanja u razmatranju i rješavanju i drugih pitanja vezanih uz odvijanje i poboljšanje odgojno-obrazovnog rada te ostvarivanju prava i zaštite interesa Udruge i ?lanova Udruge i suradnje me?u školama i u?eni?kim domovima u zemlji i inozemstvu.

Komentari