Umirovljenici Sračinca i Svibovca zajedno feštali nakon skupštine

Piše: eVarazdin.hr

Objavljeno: 17.04.2012. 09:03

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 10:29

Prošlog petka održana je redovna skupština Udruge umirovljenika Sra?inec - Svibovec. Skupštini su prisustvovali zamjenik na?elnika Op?ine Sra?inec Krunoslav Luka?i?, župnik Siniša Dudašek, predsjednik Saveza udruga umirovljenika Varaždinske županije Ivan Šolti?, Stjepan Kozina, predstavnici Udruge umirovljenika Kneginec Gornji, udruge Petrijanec, Cestica i Trnovec Bartolove?ki.

Umirovljenike Sra?inca i Svibovca Podravskog svojim su dolaskom po?astile i predstavnice Udruge žena "Preslica" i Foruma žena, kao i DVD-a Svibovec Podravski te veterani domovinskog rata predvo?eni gospodinom Špacom.

Skupštini se pridružio i bra?ni par Luka?i? iz Dropkovca sa kojima Udruga sura?uje od 2002. godine.

Na po?etku skupštine svoj je izvještaj podnio predsjednik udruge Stjepan Majcenovi?, a nakon njega o radu udruge, brizi za ?lanove, socijalnoj skrbi i sportu govorila je Snežana Liber.

Financijsko izvješ?e podnijela je Jelena Majcenovi?. Sva izvješ?a su prihva?ena.

Skupštini Udruge umirovljenika prisustvovalo je 105 ?lanova i gostiju, a nakon nje je uprili?ena zakuska i zabava uz živu glazbu koja je trajala do kasno u no?.

- Zahvaljujemo svima koji su prisustvovali skupštini Udruge umirovljenika Sra?inec - Svibovec, a posebno Op?ini Sra?inec od koje umirovljenici uvijek imaju podršku i pomo? – istaknula je Snežana Liber.

Komentari