Tim znanstvenika i studenata s Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu (FOI) na čelu s izv. prof. dr. sc. Markusom Schattenom stvorio je umjetnu inteligenciju B.A.R.I.C.A., osmišljenu kao asistenticu za pomoć studentima Fakulteta, pružajući im korisne informacije o mjestu u učionici, profesorima i rasporedu.

B.A.R.I.C.A. je akronim iza koje stoji naziv Beautiful ARtificial Intelligence Cognitive Agent – kognitivni agent za umjetnu inteligenciju. B.A.R.I.C.A. je programirana da u ovoj fazi može studentima davati odgovore na ključna četiri pitanja: 1. Barice, reci mi nešto o FOI-ju. 2. Barice, gdje je dvorana br. XY? 3. Barice, gdje se nalazi ured profesora/ profesorice XY? 4. Barice, možeš li provjeriti raspored predavanja?

B.A.R.I.C.A. je na FOI-ju prvi takav projekt, no nakon nje javilo se još nekoliko inicijativa za izradom sličnih agenata za razgovor, pa je u nastajanju Baricin pandan - chatbot 'Štef'. Na takvim i sličnim projektima, osim profesora i asistenata, rade i timovi studenata, kaže Schatten i navodi da su za njih svake godine organizirani meetup-ovi, radionice, studentska praksa, a u planu su i on-line tečajevi.

Umjetna inteligencija B.A.R.I.C.A. bi u svakom slučaju ovdje trebala poslužiti kao pripomoć studentima i posjetiteljima Fakulteta, no na FOI-ju razmišljaju o njezinoj prilagodbi za muzeje u kojima može biti izrazito atraktivan dodatak izložbi, kao što je to pokazao sustav napravljen u muzeju Salvadorea Dalija. No, B.A.R.I.C.A. može poslužiti i za mnoštvo drugih upotreba, tj. gdje god je potrebno prezentirati neke informacije, a turizam se nameće kao jedno vrlo plodno područje

Komentari

03.12.2019. 09:04h Zadnja izmjena: 09.12.2019. 13:30