POJAŠNJENJE

Upute iz nacionalnog Stožera CZ o primjeni Sporazuma jedinica lokalne samouprave

Objavljeno: 11.04.2020. 17:36

Zadnja izmjena: 11.04.2020. 17:54

Vezano za najavljenu mogućnost kretanja područjem više općina i gradova bez e-propusnice i na pritom nastali nesporazum oko točnog datuma primjene, iz  županijskog Stožera CZ još jednom žele naglasiti da je županijski stožer zaprimljene sporazume prema važećoj proceduri proslijedio nacionalnom stožeru 9. travnja 2020. godine u 14,50 sati, te da je zatražena potvrda datuma valjanosti primjene.

"U dopisu koji je upućen Stožeru civilne zaštite RH i na znanje je istovremeno dostavljen svim lokalnim stožerima, navodi se 10. travnja 2020. godine kao početak stupanja Sporazuma na snagu, a iza toga se izričito traži „molimo Vas za potvrdu dostave sporazuma i potvrdu dana i vremena početka važenja sporazuma.“, navodi se u dopisu iz Varaždinske županije te se zaključuje "Stoga je iz navedenog potpuno jasno da odgovornost za sve nesporazume snose oni koji su ignorirali izričito navedenu stavku, te su navedeni datum još prije potvrde uzeli kao definitivan."

Upute nacionalnog Stožera

Danas je u poslijepodnevnim satima Županijski stožer zaprimio novu Uputu Stožera civilne zaštite RH o načinu dostave i primjeni sporazuma koje zaključe jedinice lokalne samouprave radi zajedničkog obavljanja poslova civilne zaštite, a koji donosimo u cijelosti.

"S obzirom da je uočena različita primjena Odluke o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, u odnosu na potpisivanje i dostavljanje sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite, dostavljamo Vam uputu radi ujednačavanju postupanja i otklanjanja pogrešnog postupanja.

Sporazumi se mogu potpisati za dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i koje pripadaju istom geografskom području i dijele zajedničke rizike.

Sporazume, na temelju odluka predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, potpisuju izvršna tijela jedinica lokalne samouprave (gradonačelnici i načelnici).

Zaključene sporazume jedinice lokalne samouprave  dostavljaju županijskim stožerima civilne zaštite

Prije dostave Ravnateljstvu civilne zaštite županijski stožeri civilne zaštite dužni su provjeriti jesu li svi sporazumi potpisani i ovjereni od strane ovlaštenih osoba svih jedinica lokalne samouprave koje su potpisnici sporazuma, te procijeniti dopušta li trenutna epidemiološka situacija na području županije kretanje sukladno potpisanim sporazumima.

Svaki županijski stožer je dužan prikupiti sve zaključene sporazume s područja svoje nadležnosti i zajedno s procjenom epidemiološke situacije dostaviti Ravnateljstvu civilne zaštite (na mail [email protected]).

Ravnateljstvo civilne zaštite sve sporazume i procjene epidemiološke situacije  koje dostave županijski stožeri civilne zaštite dostavlja Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske koji ih razmatra i odlučuje o dostavi Ravnateljstvu policije.

Ravnateljstvo policije započinje postupanje sukladno zaključenim sporazumima nakon što im propisno dostavljene sporazume dostavi Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.

Također, skreće se pozornost da sporazume mogu zaključiti samo jedinice lokalne samouprave koje su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i koje pripadaju istom geografskom području te dijele zajedničke rizike."

 

Slijedom toga, Stožer civilne zaštite Varaždinske županije će na svojoj sljedećoj sjednici u ponedjeljak 13. travnja 2020. godine postupiti u skladu s zaprimljenom uputom.

Komentari